Businessplan 2015: waarom jaarlijks uw ondernemersplan evalueren?

Credo - Businessplan 2015: waarom jaarlijks uw ondernemersplan evalueren?

Het einde van het kalenderjaar is in zicht. Het is dan ook het ideale moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar, uw businessplan waar nodig up-te-daten en nieuwe plannen te maken. Voor u als ondernemer is dit het uitgelezen moment om uw huidige ondernemersplan uitgebreid te evalueren. Op basis van de complete analyse en evaluatie kunt u het plan actualiseren en waar nodig bijwerken.

Het resultaat van uw inspanningen is een volledig uitgewerkt businessplan voor 2015, dat een actueel beeld geeft van uw strategie en doelstellingen voor het nieuwe jaar.

Wanneer is het de hoogste tijd om uw huidige ondernemingsplan te herzien?

Los van de eindejaarsevaluatie kan het op verschillende momenten in het jaar noodzakelijk zijn om direct uw businessplan te evalueren. In de volgende situaties is het zinvol om uw huidige ondernemingsplan meteen te herzien:

  • Uw bedrijf gaat het dienstenaanbod uitbreiden en u wilt hiervoor financiering aanvragen.
  • U gaat een nieuw product ontwikkelen en het definitieve product direct op de markt brengen.
  • U bent van plan om verschillende bedrijfsonderdelen aan te passen of anders in te richten.
  • Er vinden veranderingen of vernieuwingen op de werkvloer plaats, zoals structurele wijzigingen in uw personeelsbestand en u wilt uw P&O beleid hierop aanpassen.
  • De marktomstandigheden veranderen snel, waardoor het nodig is om hier direct op in te spelen en uw marktstrategie bij te sturen.
  • De in uw businessplan beschreven strategie en doelen sluiten niet meer aan op uw huidige situatie.

Van 2014 naar 2015: actualiseer uw businessplan op basis van een kritische analyse

Het actualiseren van uw huidige businessplan start met een kritische analyse van uw 2014 plan. Op basis van de uitkomsten kunt u de plannen succesvol vertalen naar uw ondernemingsplan voor 2015. Op deze manier krijgt u ook inzicht in uw business model, uw marktpositie, uw omgeving en de kansen voor het nieuwe jaar. Elke analyse begint met het stellen van de juiste vragen. Start daarom met het beantwoorden van de volgende kritische vragen:

1. Waar liggen de groeimogelijkheden?

Binnen uw bestaande klantenkring liggen vaak groeikansen, die onbenut worden gelaten. Breng daarom uw huidige klanten in kaart, inventariseer uw loyale klanten en klantengroepen met groeipotentie. Welke klanten zorgen bijvoorbeeld voor de meeste omzet? En welke potentiële groeiers verdienen meer aandacht? Aan de hand van de klantanalyse kunt u kansen signaleren op het gebied van onder andere klantenservice, de verkoopmomenten, uw prijzen, voorwaarden en aanbiedingen. Door onderzoek te doen naar de groeimogelijkheden krijgt u duidelijk inzicht in de actuele wensen en behoeften van uw klanten. Deze inzichten kunt u vervolgens vertalen naar uw ondernemersplan voor 2015.

2. Welke behoefte speelt er bij de doelgroep?

Ook het gedrag en de verwachtingen van uw doelgroep veranderen door het jaar heen. Met name nieuwe technologische ontwikkelingen hebben een sterke invloed op de behoefte van uw doelgroep. Het uitvoeren van een marktonderzoek biedt uitkomst. Zo krijgt u inzicht in de huidige interesses, motivaties, meningen en wensen van uw doelgroep. Uit de onderzoeksresultaten kunt u ook opmaken of uw bestaande producten en dienstverlening hierop aansluiten. Pas vervolgens het marketinggedeelte van uw businessplan aan, zodat u kunt inspelen op de huidige en toekomstige behoefte van uw doelgroep.

3. Hoe heeft de concurrentie het afgelopen jaar gepresteerd?

Hebben uw concurrenten het afgelopen jaar nieuwe producten geïntroduceerd of nieuwe technologische ontwikkelingen doorgevoerd? Zijn er aanpassingen gemaakt binnen hun dienstverlening of klantenservice? Analyseer uw belangrijkste concurrenten en hun huidige klanten, om op deze vragen antwoord te krijgen. Signaleer ook of de concurrentie kansen laat liggen, die uw bedrijf juist wel benut. Zo wordt voor u ook duidelijk of u onderscheidend genoeg bent ten opzichte van uw concurrenten. Zorg er vervolgens voor dat uw ondernemingsplan voor 2015 ook daadwerkelijk beschikt over een overtuigende beschrijving van uw onderscheidende vermogen.

4. Welke nieuwe ontwikkelingen wil ik volgend jaar doorvoeren?

Bent u van plan om volgend jaar nieuwe producten aan te bieden, uw dienstverlening te innoveren of nieuwe technologische ontwikkelingen door te voeren? Actualiseer dan uw businessplan op basis van uw nieuwe bedrijfsplannen. Op deze manier kan uw plan als leidraad dienen om uw doelstellingen in 2015 te bereiken, zoals bijvoorbeeld de lancering van een nieuw product, het aanbieden van een innovatieve dienst, of het optimaliseren van een bedrijfsonderdeel.

5. Is het nodig om extra financiering aan te vragen?

Tijdens het updaten van uw ondernemingsplan krijgt u inzicht in de financiële gezondheid van uw bedrijf en kunt u direct nagaan of er behoefte is aan extra financiering. Blijkt u financiering nodig te hebben voor uw businessplannen, dan kunt u gelijk profiteren van uw inspanningen; dankzij het grondig evalueren en bijwerken van uw financiële plan, beschikt u over een compleet en actueel ondernemingsplan voor 2015, dat u direct kunt presenteren aan uw bank of een andere investeerder.

Wilt u op basis van de analyse en evaluatie van uw huidige plan een specialist inschakelen, die ervoor kan zorgen dat uw businessplan voor 2015 bijdraagt aan het succes van uw financieringsaanvraag? Schakel dan de expertise van Credo in! Neem vandaag nog contact op om uw nieuwe plannen met ons te bespreken.