Welke modellen gebruikt u in een ondernemingsplan: een overzicht

ondernemingsplan modellen

Om succesvol te kunnen starten met een nieuwe onderneming is het zaak om vooraf een ijzersterk ondernemingsplan te hebben. In dit plan gaat u uitgebreid in op het product of de dienst die u gaat aanbieden en heeft u onder meer oog voor de financiering en haalbaarheid van uw plannen. U kunt een dergelijk ondernemingsplan laten maken door onze experts of u kunt deze (deels) zelf vervaardigen. Tijdens het schrijven van het ondernemingsplan kunt u veel houvast ontlenen aan enkele veelgebruikte modellen. In dit artikel gaan we daarom in op de drie belangrijkste modellen die u moet integreren in uw ondernemingsplan.

Verdienmodel

Een bedrijf heeft geen kans van slagen zonder een degelijk verdienmodel. Het verdienmodel is dan ook een onmisbaar onderdeel van uw ondernemingsplan. Kern van het verdienmodel is de vraag op welke wijze u straks uw geld gaat verdienen: hoe gaat u omzet maken en hoe realiseert u de winst? In dit onderdeel van het ondernemingsplan omschrijft u hoe(veel) uw klanten afrekenen voor de door u geleverde producten of diensten en hoe u daarmee een winst kunt realiseren. Gaat uw verdienmodel bijvoorbeeld uit van eenmalige klanten of zet u in op terugkerende inkomsten, bijvoorbeeld door het aanbieden van een abonnement?

Marketingmodel ondernemingsplan

Wanneer u weet op welke wijze u omzet wilt generen door klanten te laten betalen voor producten of diensten, is het zaak om te bedenken hoe u die klanten dan daadwerkelijk gaat binnenhalen. Om die reden is ook een gedegen marketingmodel onderdeel van elk goed businessplan. Hoe gaat u potentiële klanten werven en hoe zorgt u ervoor dat zij uw product of dienst zullen afnemen? Bedenk wat uw product of dienst uniek maakt en voer een gedegen marktonderzoek uit. Welke kansen en bedreigingen zijn er en welke tools gaat u inzetten om die kansen te benutten? In veel ondernemingsplannen wordt ten aanzien van de marketing gebruik gemaakt van de vier P’s van de marketingmix: Product, Prijs, Plaats en Promotie.

modellen businessplan

Financieringsmodel

U kunt nog zo’n goed verdien- en marketingmodel hebben opgesteld, zonder de financiële middelen om uw bedrijf daadwerkelijk op te starten komt u er niet. Daarom is er in ieder ondernemingsplan ook aandacht voor het financieringsmodel. Hoe gaat u aan de benodigde financiële middelen komen voor uw onderneming? Kunt u eigen geld investeren of heeft u ook financiering van buitenaf nodig? En zo ja, hoe gaat u die investeerders dan aantrekken? Een goed financieel model vormt de basis van een succesvol ondernemingsplan en wordt door velen dan ook als één van de belangrijkste onderdelen van het project gezien.

Hulp nodig bij het uitwerken van de modellen voor uw ondernemingsplan?

Heeft u hulp of inspiratie nodig bij het uitwerken van de diverse modellen binnen uw ondernemingsplan? De specialisten van Credo Ondernemingsplan staan voor u klaar! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.