De 7 onderdelen van een ondernemingsplan voor de detailhandel

7 onderdelen van een ondernemingsplan voor de detailhandel

De detailhandel is een bevlogen sector. Ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op en het komen en gaan van trends is aan de orde van de dag. De detailhandel wordt ook wel de kleinhandel genoemd en kenmerkt het leveren van goederen aan de consument. Het is een sector die bestaat uit verschillende branches. Voor wie een onderneming gaat starten of een bestaande onderneming gaat uitbreiden in de detailhandel, is het raadzaam hiervoor een ondernemingsplan op te stellen. Maar, hoe begint u eigenlijk? In dit artikel lichten we kort de 7 onderdelen van een ondernemingsplan voor de detailhandel voor u toe.

1. Samenvatting

Veel plannen en stukken beginnen vaak met een management samenvatting. Ook uw ondernemingsplan. Hierin worden de belangrijkste zaken uit het plan kort samengevat tot één hoofdstuk. De samenvatting maakt u pas aan het einde van uw plan, zodat u een goed lopend verhaal kan opstellen.

2. Algemene informatie

Waar u wel mee begint in uw ondernemingsplan voor de detailhandel is de algemene informatie. Hierin neemt u een omschrijving op van het te starten bedrijf. Ook een omschrijving van uzelf (de ondernemer) een eventuele ondersteunende partner, uw motivatie en andere persoonlijke informatie die relevant is voor uw ondernemingsplan.

In dit onderdeel komt ook een omschrijving aan bod van het product en het productieproces. Dit vult u aan met de prijs of prijzen die u hiervoor wilt gaan hanteren.

3. De strategie van uw onderneming

De strategie is het overkoepelende onderdeel van uw onderneming en daarmee erg belangrijk. In dit hoofdstuk neemt u zaken op zoals de missie en visie van de onderneming. Ook de marktafbakening, interne- en externe analyse, SWOT en strategische keuzes komen hier aan de orde.

Tip: Aspecten zoals de SWOT-analyse kunt u goed visualiseren. Hierdoor maakt u uw ondernemingsplan voor de detailhandel niet alleen overzichtelijk, maar ook aantrekkelijk om te lezen.

4. Sales & Marketing

De manier waarop u uw product of dienst in de detailhandel gaat verkopen is bepalend voor de manier waarop u de marketingmix gaat inzetten. In dit onderdeel van het ondernemingsplan omschrijft u zaken als de segmentatie, productie, in te zetten marketingmix, maar ook de distributie van uw product.

5. Organisatie

In een ondernemingsplan is het verstandig een onderdeel op te nemen voor de organisatorische aspecten. Hierin omschrijft u onder andere de bedrijfsprocessen. Deze zijn van belang voor een efficiënte en effectieve werkwijze, maar ook bijvoorbeeld voor uw streven naar klanttevredenheid. Een goede organisatie is immers als een ‘geoliede machine’ en heeft daarmee een grotere kans van slagen.

6. Financieel plan

Het maken van een financieel plan is wellicht niet voor iedere startende ondernemer weggelegd. Toch is het voor uw ondernemingsplan voor de detailhandel één van de belangrijkste onderdelen. Een goed financieel plan wijst uit of de onderneming rendabel kan zijn of niet. In dit hoofdstuk neemt u een aantal zaken op: investeringsbegroting, financieringsplan, exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en een privé begroting. Komt u er niet uit? Schakel dan de hulp in van een expert!

 7. Juridische zaken

Dit onderdeel van uw ondernemingsplan bestaat uit de juridische zaken die van invloed zijn op zowel de onderneming als de bedrijfsvoering. Wanneer er mogelijkheden zijn met betrekking tot een subsidie, neemt u dat ook hier op.

Ondernemingsplan voor detailhandel op maat?

Komt u er met bovenstaande tips toch niet uit? We helpen u graag op weg met uw ondernemingsplan voor de detailhandel. De adviseurs van Credo hebben een sterke bedrijfskundige, financiële en commerciële achtergrond en beschikken over de nodige ervaring en helpen u dus graag! Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Wat zijn belangrijke markttrends binnen de detailhandel?
  • Toename (internationale) concurrentie door toetreding buitenlandse winkelbedrijven
  • De consument wil kopen waar en wanneer hij wil. Verkoop via en aanwezigheid in meerdere kanalen (omnichannel) is noodzakelijk
  • Consumenten hechten steeds meer waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid
  • Consumenten hebben minder tijd en maken keuzes: offline, online, gemak, snelheid, genieten en beleven

Wat zijn belangrijke punten voor een detailhandel ondernemingsplan?

In een ondernemingsplan voor de detailhandel is het belangrijk om de markttrends te bespreken en toe te lichten hoe u hierop gaat inspelen. Tevens is het belangrijk om aan te geven welke rol internet speelt binnen uw bedrijf en hoe u zich qua beleving gaat onderscheiden van webshops.

Uit welke onderdelen bestaat een ondernemingsplan voor de detailhandel?

In een ondernemingsplan voor de detailhandel vertelt u iets over uzelf en uw onderneming. Daarnaast is het belangrijk om de markt(trends) te bespreken en uw doelgroepen en concurrentie. Daarna bespreekt u de marketingmix en SWOT-analyse en sluit u het plan af met een financieel plan.