Eigen schoonmaakbedrijf starten? Begin met een ondernemingsplan

De schoonmaakbranche is continue in beweging. De laatste jaren zijn er veel veranderingen geweest die hun weerslag hebben gehad op de stabiliteit van de markt. De toetredingsdrempels worden steeds lager, waardoor de druk toeneemt. Er moet meer bereikt worden in een kortere tijd, met als gevolg dat de marges onder druk staan.

TIP: Liever direct zelf aan de slag met een voorbeeld ondernemingsplan voor een schoonmaakbedrijf? Op Voorbeeld-ondernemingsplannen.nl vindt u een professioneel uitgewerkt voorbeeld ondernemingsplan voor een schoonmaakbedrijf. U kunt het voorbeeldplan snel en eenvoudig aanpassen met uw eigen gegevens om een uniek ondernemingsplan te creëren voor uw schoonmaakbedrijf.

Schoonmaakbedrijf beginnen? Betrek de trends in een ondernemingsplan voor een schoonmaakbedrijf

Om dit voor te zijn, moet men zich blijven ontwikkelen. Een trend die nu veel gesignaleerd wordt, is specialisatie. Klanten vragen een toegevoegde waarde en schoonmaakbedrijven richten zich daarom steeds vaker op één marktdeel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het reinigen bij calamiteiten of schoonmaken in de gezondheidszorg.

Daarnaast zijn er nog meer trends die nu spelen:

  • Verbreding van de dienstverlening. Deze trend zien we vooral bij de grotere schoonmaakorganisaties. Zij verzorgen naast schoonmaak bijvoorbeeld ook klein onderhoud (zoals het verwisselen van lampen en sloten), catering, portier- en tuinwerkzaamheden. Zij leveren een totaalpakket. Daarnaast zien we een verbreding richting schoonmaken in de zorgsector;
  • Toenemende concurrentie door groeiend aantal schoonmaakbedrijven. Dit zorgt voor extra druk op de prijs en de noodzaak om onderscheidend te zijn;
  • De markt krijgt steeds meer te maken met partijen tussen de opdrachtgever en schoonmaakbedrijf. Deze partijen zijn bemiddelaar/ makelaar en zorgen voor nog meer druk op de prijs;
  • Verschuiving van inspanningscontracten naar output- en prestatiecontracten. Bij output- en prestatiecontracten staat niet de prijs centraal maar de prestatie. Bij aanbestedingen is er een vast budget en de onderneming die voor dat budget de meeste kwaliteit en toegevoegde waarde kan leveren, wint de aanbesteding;
  • Beleving: Bij het meten van de schoonmaak kan er worden gekeken naar kwaliteit en beleving. Er wordt steeds meer gemeten op basis van beleving. Daarbij neemt ook de populariteit van de dagschoonmaak toe. Voordeel daarvan is dat de schoonmaker zichtbaarder wordt, een rol kan innemen als gastvrouw/man en meer betrokken raakt bij de organisatie waar hij/zij schoonmaakt.

ondernemingsplan laten maken voor een schoonmaakbedrijf

Het belang van een compleet ondernemingsplan voor een schoonmaakbedrijf

Een goed ondernemingsplan zorgt ervoor dat er ruimte is om mee te gaan met deze trends. Er wordt natuurlijk vooraf een koers bepaald die gevolgd moet worden. De praktijk heeft echter uitgewezen dat het niet volgen van trends en ontwikkelingen zorgt voor een (onoverbrugbare) achterstand op concurrenten.

Denkt u ‘Ik wil een schoonmaakbedrijf starten’ dan is het belangrijk om in het ondernemingsplan voor een schoonmaakbedrijf antwoord te geven op onderstaande vragen:

  • Toenemende concurrentie zorgt voor extra prijsdruk, daarom is het belangrijk om onderscheidend te zijn in de markt. Hoe gaat u dit doen?
  • Aanbestedingen spelen een belangrijke rol in de schoonmaakbranche. Voldoet u aan de voorwaarden die binnen aanbestedingen worden gesteld?
  • Hoe waarborgt u de kwaliteit binnen uw bedrijf?
  • Hoe gaat u de communicatie met uw klanten inrichten?

Wilt u meer weten over een ondernemingsplan voor een schoonmaakbedrijf? Of wilt u een ondernemersplan laten schrijven? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Credo Ondernemingsplan. Wij helpen u graag verder!