Privacy Statement

Voor Credo Ondernemingsplan (hierna: Credo) staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij diensten en producten bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

1. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Credo om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten.
2. Bij de verwerking van uw persoons- en bedrijfsgegevens gaat Credo zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Credo jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. Dit beleid ten opzichte van vertrouwelijke informatie is ook opgenomen in onze algemene voorwaarden.
3. Deze website is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld onder de verantwoordelijkheid van Credo. Credo aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze site, de gevolgen van het gebruik en de op de site opgenomen informatie. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
4. Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, logo`s etc.) is eigendom van Credo of van de respectievelijke eigenaren. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.
5. Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Als u onze website bezoekt kunnen en zullen wij uw persoons- en adresgegevens niet achterhalen.
6. Credo behoudt zich het recht voor haar privacy statement aan te passen. Het is verstandig om het privacy statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Credo omgaat met de privacy. Als het privacy statement ingrijpend wordt gewijzigd zal Credo dit melden op haar website.

Het laatste nieuws

Een ondernemingsplan laten schrijven voor een restaurant? Let op 4 belangrijke zaken

Een ondernemingsplan bij een overname, is dat nodig?

Wat onze klanten zeggen

“Ik wil jullie bedanken voor het helpen realiseren van mijn droom! Ik heb van verschillende partijen complimenten gekregen over de professionaliteit van mijn plan en heb met succes de financiering verkregen”

Ondernemingsplan Tandprotetische Praktijk Nunspeet Tandprothetische Praktijk Nunspeet

“De samenwerking met Credo was uitstekend. Ik heb een ondernemingsplan van hoge kwaliteit in handen gekregen. Dit blijkt ook wel uit het feit dat ik met dit ondernemingsplan een combinatiefinanciering heb verkregen via de Rabobank en private crowdfunding”

Logo Ondernemersplan Omke Jan Omke Jan

“Mede dankzij het ondernemingsplan van Credo hebben we een succesvolle management buy-out gerealiseerd van Lunatech Labs BV. Wat ons vooral opviel in de samenwerking met Credo was het vermogen tot inleving in onze branche. De financiering is verstrekt door de Rabobank en Main Mezzanine Capital”

Ondernemingsplan Lunatech Labs Lunatech Labs

“De ABN AMRO vond het ondernemingsplan zeer compleet en als er een rapportcijfer voor gegeven zou moeten worden, zou het een dikke 10 zijn! Alle zaken waren zeer goed onderbouwd en we hebben met succes de financiering verkregen”

Logo Autowasplein Happy Duck Duivendrecht Carwash Happy Duck

“Het viel meteen op dat het ondernemingsplan inhoudelijk goed doordacht was. Het financieringsproces is heel plezierig verlopen en met het ondernemingsplan heb ik succesvol een financiering gekregen via de Rabobank!”

Logo Donjacour Schoenen Bedrijfsplan Schoenhandel Donjacour
Lees alle beoordelingen