Ondernemingsplan: starten als fotograaf

Staat u op het punt om uw passie om te zetten in uw beroep en aan de slag te gaan als professioneel fotograaf? Of bent u misschien al langer werkzaam bij een bureau en is dit het moment om het heft in eigen hand te nemen? Wanneer u daadwerkelijk wilt beginnen als fotograaf is een ondernemingsplan noodzakelijk. Niet alleen voor investeerders maar ook voor uzelf.

Als fotograaf een bedrijfsplan hebben biedt informatie aan potentiële investeerders

Fotografie wordt vaker kunst dan beroep genoemd. Echter dient een beroepsmatige fotograaf ook de zakelijke kant van de onderneming serieus te nemen. Om dit doel te bereiken is een businessplan nodig. Een ondernemingsplan voor een fotograaf beschrijft alle elementen van uw onderneming. Door middel van een ondernemingsplan heeft u zelf een duidelijker beeld over uw bedrijf en de te betreden markt. Tevens voorziet een bedrijfsplan potentiële investeerders van gedetailleerde informatie. Zeker als u gaat beginnen als fotograaf zijn deze geldschieters cruciaal.

Ondernemingsplan fotograaf op maat - Credo

Beginnen als fotograaf in een competitieve markt

De markt van beroepsmatige fotografie is competitief. In een bedrijfsplan voor een fotograaf staat dan ook zwart op wit welke diensten u levert. Het ondernemingsplan gaat zo diep mogelijk in op in welke tak vak van de fotografie u wilt starten en hoe deze specifieke markt er uitziet. Omdat de markt voor portretfotografie anders functioneert dan die voor reisfotografie of landschapsfotografie, moet dit beschreven worden in uw businessplan. Dit is onderdeel van de externe analyse van het ondernemingsplan voor een fotograaf.

Met een ondernemingsplan onderscheidt u zich van concurrentie

In een bedrijfsplan voor een startende fotograaf staat vermeld op welke manier u zich van de concurrentie differentieert. De concurrentie in de markt wordt geanalyseerd en zo wordt de omgeving van uw bedrijf in een businessplan fotograaf in kaart gebracht. Op deze manier worden kansen en zwaktes zichtbaar gemaakt en kunt u gemakkelijker USP’s (unieke verkooppunten) vaststellen. Om te beginnen als fotograaf en een vliegende start te maken, dient u bijvoorbeeld de volgende punten helder te omschrijven in een ondernemingsplan:

  • Hoe onderscheidt u zich van de concurrentie?
  • Welke strategie hanteren de concurrenten en wat betekent dit voor u als beginnend fotograaf?
  • Wat zijn de sterke en zwakke punten van de concurrentie?
  • Op welke manier kunt u tijdig inspelen op veranderingen in de markt?

Uw bedrijfspositie beschreven in een ondernemingsplan 

Om een helder beeld te krijgen van uw doelen en de haalbaarheid van deze doelen vormt een bedrijfsplan voor fotografie de leidraad, want in een ondernemingsplan staat uw bedrijfspositie beschreven. Credo Ondernemingsplan helpt u graag bij het uitwerken van uw bedrijfsplan en geeft u advies over het schrijven van een businessplan fotograaf. Zo heeft u als startende fotograaf een rode draad en kunt u ook uw opgestelde doelen evalueren als u eenmaal een succesvolle zaak heeft.

Neem contact met ons op en samen bespreken we de mogelijkheden.