• Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Professioneel ondernemingsplan laten maken

Je hebt ambitieuze plannen om een eigen bedrijf te starten of jouw huidige bedrijf uit te breiden. Deze ideeën zijn helder in je hoofd, maar het vastleggen ervan op papier, met de nodige financiële onderbouwing, blijkt een grote uitdaging. Ik heb dagelijks contact met ondernemers die hier tegenaan lopen en daarnaast merk ik dat ondernemers de volgende specifieke zaken als uitdagend ervaren:

  • Gebrek aan tijd om een volledig ondernemingsplan zorgvuldig uit te werken.
  • Het is complex om in te schatten wat banken, investeerders, gemeenten en andere externe partijen precies verwachten van een ondernemingsplan.
  • Garanderen van haalbaarheid van plannen: Zorgen dat de plannen realistisch zijn en alle risico’s adequaat in kaart zijn gebracht.
  • Behoefte aan een externe, professionele en objectieve evaluatie: Het inschakelen van een expert om te zorgen dat het ondernemingsplan niet alleen compleet, maar ook haalbaar en overtuigend is.

Ondernemingsplan op maat

Ik ben niet alleen deskundige in mijn vakgebied, maar ben zelf ook al jaren ondernemer. Daardoor begrijp ik de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt. Met een ervaring van 15 jaar in het ondersteunen van ondernemers uit diverse sectoren, heb ik mij gespecialiseerd in het creëren van op maat gemaakte ondernemingsplannen. Mijn plannen brengen niet alleen jouw unieke, persoonlijke visie tot leven, maar spreken ook direct aan bij degenen die het lezen. Ik neem de complexe taak van het schrijven van jouw plan op mij, zodat jij je kunt richten op waar je het beste in bent – het opzetten en laten groeien van je bedrijf.

Mijn ondernemingsplannen zijn jouw sleutel tot succes. Ze openen deuren bij kredietverstrekkers en investeerders, zijn ideaal voor het aanvragen van vergunningen en keurmerken, en worden vaak succesvol gebruikt bij vastgoedverhuurders, in samenwerkingsverbanden en bij franchiseorganisaties. Daarbij dienen ze ook als een essentiële leidraad voor jou als ondernemer.

Kies voor Credo Ondernemingsplan en sluit je aan bij de meer dan 1.000 ondernemers door heel Nederland, die mede dankzij mijn diensten hun dromen hebben verwezenlijkt.

Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende offerte of voor eventuele vragen.

Ik sta klaar om je te helpen en jouw ondernemersdromen waar te maken.

Jeroen Coenen
Oprichter Credo Ondernemingsplan


Reviews

Ik ben bijzonder trots op de waardevolle samenwerkingen die ik met mijn klanten aanga. Hun succesverhalen en tevredenheid weerspiegelen de kwaliteit en toewijding die ik in elk project investeer. Bekijk hier hoe mijn klanten de samenwerking hebben ervaren.


Werkwijze

Ik hanteer een heldere en effectieve methode om jouw ideeën te vertalen naar een concreet en succesvol ondernemingsplan. Mijn aanpak is opgedeeld in vier overzichtelijke stappen, die ervoor zorgen dat jouw plan niet alleen aan al je wensen voldoet, maar ook klaar is voor presentatie aan externe partijen. Van een diepgaande oriëntatie tot de definitieve oplevering, ik begeleid je persoonlijk door elk aspect van het proces. Hieronder vind je een kort overzicht van mijn stapsgewijze aanpak, die de weg vrijmaakt voor het succes van jouw onderneming.

1. Oriëntatiegesprek

Tijdens het persoonlijke oriëntatiegesprek wil ik, Jeroen Coenen, alles te weten komen over jou en je bedrijfsidee. We bespreken welk doel je wilt bereiken met het ondernemingsplan en gaan samen door alle onderdelen van het plan. Dit gesprek kan plaatsvinden op mijn kantoor te Barendrecht of, indien je dat prefereert, online. Samen brengen we je ideeën tot leven en ik toets direct de haalbaarheid van je plannen. Het is tevens het ideale moment voor jou om al je vragen te stellen.

2. Concept Ondernemingsplan

Op basis van de verzamelde inzichten uit onze eerste kennismaking creëer ik een op maat gesneden ondernemingsplan. Dit plan bevat zowel een gedetailleerde beschrijving als een financieel overzicht voor de komende drie jaar, resulterend in een uitgebreid document van ongeveer 30 tot 40 pagina’s. Je kunt het conceptplan verwachten binnen een termijn van 3 tot 4 weken, verzonden per e-mail. Indien gewenst, is een versnelde levering bespreekbaar.

3. Feedback

Nadat je het concept op je gemak hebt doorgenomen, bespreken we in een telefonische afspraak je vragen, opmerkingen en eventueel gewenste wijzigingen. Vervolgens verwerk ik je input in een tweede versie van het plan. Zodra je tevreden bent en jouw goedkeuring geeft, ontvang je het definitieve ondernemingsplan.

4. Definitieve oplevering

Je ontvangt het definitieve ondernemingsplan via e-mail in de formaten Word, Excel en PDF. Dit plan dient niet alleen als je eigen strategische leidraad, maar is ook direct klaar voor presentatie aan investeerders, kredietverstrekkers, vergunningverlenende instanties, of mogelijke zakenpartners. Mocht je in de toekomst aanpassingen willen maken of vragen hebben over het plan, sta ik altijd voor je klaar. Eventuele wijzigingen voer ik kosteloos voor je door. Daarnaast sta ik ook ter beschikking voor eventuele vragen van externe partijen met betrekking tot het plan.

15 jaar ervaring

Voor alle branches

Geschikt voor financieringsaanvraag

Wat mijn klanten zeggen

Jeroen Coenen - Credo Ondernemingsplan

"Jouw ondernemingsplan is mijn uitdaging"

- Jeroen Coenen, eigenaar Credo Ondernemingsplan

Inhoud Ondernemingsplan

Bij Credo Ondernemingsplan leveren we ondernemingsplannen van gemiddeld 30 tot 40 pagina’s, beschikbaar in de formaten Word, Excel en PDF. Deze professioneel samengestelde documenten zijn meteen gereed voor presentatie aan externe belanghebbenden. Mijn zorgvuldig opgestelde ondernemingsplannen bevatten zeven fundamentele onderdelen die essentieel zijn voor een effectief en uitvoerbaar bedrijfsplan.

1. Inleiding

De inleiding van je ondernemingsplan is cruciaal, omdat het de eerste indruk schept voor de lezer, zoals potentiële investeerders, financiers of partners. De inleiding moet boeiend zijn en de lezer prikkelen om verder te lezen. In dit deel belichten we onder andere de persoonlijke achtergrond van de ondernemer, het unieke bedrijfsconcept, de behoefte in de markt, de doelgroep en de benodigde middelen. Door deze kernpunten te integreren, verzekeren we dat de inleiding een solide fundament vormt voor het verdere verloop van het ondernemingsplan en biedt het de lezer een duidelijk overzicht van wat te verwachten.

2. De ondernemer

Dit deel van het ondernemingsplan is gewijd aan het introduceren van de persoon achter de onderneming, wat essentieel is voor het evalueren van de haalbaarheid en het potentieel van het bedrijf. We gaan diep in op je persoonlijke gegevens, waaronder je opleidingsachtergrond, professionele ervaring, inkomensstatus, eigen vermogen, en zowel jouw sterke als te ontwikkelen vaardigheden. Een gedetailleerd persoonlijk profiel verhoogt het vertrouwen en de geloofwaardigheid van het plan. Aangezien investeerders en financiers hun besluitvorming niet alleen baseren op het bedrijfsconcept, maar ook op hun vertrouwen in jou als ondernemer, is dit onderdeel van het plan cruciaal om dat vertrouwen te wekken door je kwalificaties en vaardigheden uit te lichten.

3. De onderneming

In dit gedeelte van het plan belichten we niet alleen essentiële basisinformatie zoals de rechtsvorm, contact- en adresgegevens, administratieve organisatie en verzekeringen, maar verdiepen we ons ook in het volledige bedrijfsconcept. We verkennen grondig welke producten en diensten je aanbiedt, de unieke kenmerken van je aanbod binnen de markt, en hoe deze de specifieke behoeften van je doelgroep vervullen. Deze focus op het unieke karakter van je aanbod en je bedrijfsdoelen zorgt voor een duidelijke positionering van je bedrijf in de markt. Bovendien nemen we de bedrijfsdoelstellingen en toekomstvisie onder de loep. Na dit onderdeel te hebben gelezen, krijgt de lezer een helder en compleet beeld van wat je bedrijf inhoudt en nastreeft.

4. De markt

Dit onderdeel van het ondernemingsplan concentreert zich op uitgebreid marktonderzoek. We beginnen met een gedetailleerde analyse van de huidige trends, veranderingen en toekomstperspectieven in jouw marktsector. Een cruciaal onderdeel van je plan is het helder uiteenzetten van je strategie om op deze marktontwikkelingen in te spelen. Deze benadering is niet alleen bepalend voor je positionering in de markt, maar ook voor hoe je omgaat met kansen en uitdagingen.

Vervolgens richten we ons op het identificeren van je doelgroepen. We gaan specifiek in op de consumenten of bedrijven die je als je kernklanten beschouwt. Dit is van groot belang, omdat het zorgt dat alle facetten van je bedrijfsvoering – van marketingstrategie tot productontwikkeling – nauw aansluiten op de behoeften en wensen van de doelgroep die je wilt bereiken en bedienen.

Als laatste stap voeren we een diepgaande analyse uit van je concurrenten. We onderzoeken wat zij aanbieden, hun sterke en zwakke punten, en identificeren kansen voor je bedrijf om zich te onderscheiden. Een goed onderbouwde concurrentieanalyse in je ondernemingsplan toont aan dat je een helder inzicht hebt in de marktdynamiek en goed voorbereid bent om effectief te positioneren en concurreren in jouw marktsegment.

5. De marketingmix

De ontwikkeling van de marketingmix is cruciaal, omdat het een strategisch en gedetailleerd plan biedt voor de manier waarop het bedrijf zijn producten of diensten in de markt zet. Dit omvat een diepgaande analyse en planning van de vijf P’s: Product, Prijs, Plaats, Promotie en Personeel. Dit hoofdstuk is essentieel voor het bepalen van de marktpositionering van je bedrijf, door te specificeren hoe jouw unieke waardepropositie wordt gecommuniceerd en geleverd aan je doelgroep.

In het onderdeel Product richten we ons op het helder communiceren van wat je bedrijf te bieden heeft en hoe dit klanten, investeerders en partners aantrekt.

De paragraaf over Prijsstelling illustreert hoe je bedrijf een strategische prijsbenadering heeft ontwikkeld die kosten, marktomstandigheden, klantwaarde en concurrentie overweegt, een sleutelaspect voor zakelijk succes.

Onze benadering van de ‘Plaats’-strategie in het plan benadrukt hoe je bedrijf van plan is producten of diensten efficiënt en effectief bij je klanten te krijgen, wat fundamenteel is voor marktsucces.

De sectie over Promotie onthult je strategie om marktaandeel te winnen, klanten te werven en een sterk merk op te bouwen in een competitieve omgeving.

Tot slot, de Personeel-sectie toont aan hoe je bedrijf van plan is een bekwaam en toegewijd team op te bouwen, een cruciale factor voor succes en groei van de onderneming.

6. SWOT-analyse

De SWOT-analyse binnen het ondernemingsplan is van cruciaal belang, omdat het een diepgaande evaluatie biedt van zowel de interne sterktes en kwetsbaarheden als de externe kansen en bedreigingen die je bedrijf beïnvloeden. SWOT staat voor Strengths (Sterktes), Weaknesses (Zwaktes), Opportunities (Kansen) en Threats (Bedreigingen).

Deze analyse is een essentieel element van het ondernemingsplan. Het biedt een gedetailleerd inzicht in de interne capaciteiten en kwetsbaarheden van je bedrijf, evenals de kansen en uitdagingen in de externe omgeving. Dit inzicht is onmisbaar voor een effectieve marktpositionering en het strategisch navigeren van de onderneming in haar zakelijke omgeving.

7. Financieel plan

Het financiële plan binnen het ondernemingsplan omvat een driejarig overzicht, bestaande uit: investering, financiering, exploitatie en liquiditeit.

Investering: Deze sectie beschrijft de benodigde investeringen voor de start of groei van je bedrijf en is fundamenteel voor het vaststellen van het startkapitaal en toekomstige financiële planning, essentieel voor het aantrekken van investeerders.

Financiering: Hier wordt uiteengezet hoe je bedrijf de benodigde fondsen wil verwerven. Een gedetailleerd financieringsplan is cruciaal voor het tonen van een robuuste financiële structuur en het onderbouwen van de financiële levensvatbaarheid van de onderneming.

Exploitatiebegroting: Deze paragraaf biedt een voorspelling van de inkomsten en uitgaven over drie jaar, wat belangrijk is voor het aantonen van een realistisch en haalbaar financieel plan voor de middellange termijn.

Liquiditeitsbegroting: Dit onderdeel geeft een overzicht van de verwachte kasstromen en benadrukt het vermogen van je bedrijf om toekomstige financiële uitdagingen en kansen te plannen, wat essentieel is voor het aantonen van de financiële stabiliteit op korte en middellange termijn.

Tarieven

Ik begrijp dat elk bedrijf uniek is. Daarom schrijf ik een ondernemingsplan op maat dat naadloos aansluit op jouw specifieke doelen en behoeften. Het tarief voor het ondernemingsplan is afhankelijk van de complexiteit en de specifieke vereisten van jouw project. Of je nu een compleet ondernemersplan nodig hebt of slechts een specifiek onderdeel zoals het financiële gedeelte, ik sta voor je klaar. Voor een inschatting van de kosten voor jouw ondernemingsplan kun je geheel vrijblijvend contact met mij opnemen.


Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt het laten maken van een ondernemingsplan?

Na ons intakegesprek kun je je ondernemingsplan binnen een periode van 3 tot 4 weken verwachten. Het plan wordt naar je verzonden via e-mail. Mocht je behoefte hebben aan een snellere levering, dan is dit in overleg mogelijk.

Hoe krijg ik mijn ondernemingsplan opgeleverd?

Wanneer je een ondernemingsplan door mij laat maken, wordt het aan je geleverd in een professionele lay-out, ontworpen om een sterke indruk te maken op de lezer. Je ontvangt het plan in de formaten Word, Excel en PDF.

Hoeveel kost het laten maken van een ondernemingsplan?

Bij Credo Ondernemingsplan erkennen we de unieke aard van elk bedrijf, en daarom stel ik een ondernemingsplan op maat op dat naadloos aansluit op jouw specifieke doelen en behoeften. De prijs van het ondernemingsplan varieert afhankelijk van de complexiteit en specifieke eisen van jouw project. Of het nu gaat om een volledig ondernemingsplan of slechts een afzonderlijk onderdeel, zoals het financiële plan, ik ben er om je te ondersteunen. Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvende kosteninschatting van jouw ondernemingsplan.

Is het ondernemingsplan geschikt voor financieringsaanvragen?

Absoluut, de ondernemingsplannen die ik lever zijn direct inzetbaar voor presentaties aan externe financiers. Bovendien zijn mijn plannen niet alleen geschikt voor financieringsaanvragen, maar ook voor het aanvragen van vergunningen en keurmerken. De bedrijfsplannen worden daarnaast vaak met succes ingezet bij vastgoedverhuurders, in samenwerkingsverbanden en bij franchiseorganisaties. Tevens vormen ze een waardevolle leidraad voor jou als ondernemer.

Wat is de kans op succes bij financieringsaanvragen met een door jullie opgesteld ondernemingsplan?

De kans op succes bij het verkrijgen van financiering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het bedrijfsidee, de marktomstandigheden, de kwaliteiten van de ondernemer, en de persoonlijke financiële situatie. Door middel van enkele gerichte vragen kan ik vooraf een realistische inschatting maken van de slagingskans voor jouw specifieke situatie.

Ondernemingsplan laten maken, wat zijn de voordelen?

Er zijn meerdere voordelen wanneer je je ondernemingsplan laat opstellen. Allereerst bespaar je kostbare tijd en middelen, aangezien je je kunt richten op de daadwerkelijke start van je bedrijf terwijl ik het ondernemersplan schrijf. Bovendien profiteer je van een externe, professionele en objectieve evaluatie, wat essentieel is om ervoor te zorgen dat je businessplan niet alleen compleet is, maar ook realistisch, haalbaar en overtuigend. Dit is inclusief een grondige risicoanalyse. Daarnaast verzeker ik dat je bedrijfsplan voldoet aan de specifieke eisen van banken, investeerders, gemeenten en andere externe partijen, wat de kans op het verkrijgen van de benodigde financiering of goedkeuringen aanzienlijk vergroot.

Waarom moet ik überhaupt een ondernemingsplan laten schrijven?

Het doel van een ondernemingsplan schrijven reikt verder dan enkel het verkrijgen van financiering. Door het opstellen van een businessplan, creëer ik een gestructureerd overzicht van de complete organisatie. Het ondernemersplan biedt inzicht in je ambities, plannen en de richting die je met je bedrijf op wil. Dit maakt het businessplan een essentieel naslagwerk voor het bereiken van je bedrijfsdoelen. Bovendien dient een professioneel onderbouwd en gestructureerd ondernemersplan als een waardevolle leidraad voor je personeel, waardoor zij helderheid en structuur hebben in hun dagelijkse werkzaamheden. Een strategisch en professioneel opgesteld bedrijfsplan versterkt ook je overtuigingskracht en geloofwaardigheid, niet alleen richting financiers en investeerders, maar ook bij zakelijke partners, leveranciers, potentiële klanten en andere belangrijke stakeholders.

Dien ik als ondernemer niet mijn eigen ondernemingsplan op te stellen?

Veel ervaren ondernemers kiezen ervoor om de uitwerking van hun ondernemingsplan aan experts over te laten. Niet elke ondernemer beschikt over de benodigde vaardigheden in schrijven of financiën, of heeft kennis van wat financiers precies zoeken in een ondernemingsplan. Bovendien kan het zelf opstellen van een ondernemingsplan veel tijd in beslag nemen – tijd die je ook kunt investeren in de opstart van je bedrijf. Het uitbesteden van je ondernemingsplan is vergelijkbaar met het uitbesteden van je boekhouding of marketing: iedereen concentreert zich op zijn eigen expertise. Banken en investeerders waarderen het vaak als een ondernemer zijn eigen sterktes en zwaktes kent en hulp zoekt bij aspecten waar hij minder ervaring mee heeft. Het is wel cruciaal dat je als ondernemer het plan volledig begrijpt. Tijdens het intakegesprek besteden we hier veel aandacht aan. We nemen samen alle onderdelen van het plan door en stellen een ondernemingsplan op dat niet alleen bij jou als ondernemer past, maar ook voldoet aan de eisen van externe partijen. Na oplevering sta ik klaar om zowel jou als externe partijen bij te staan met eventuele vragen over het plan.

Blog

Financieel plan voorbeeld; zo ziet een financieringsplan eruit

Financieel plan voorbeeld; zo ziet een financieringsplan eruit

Een ondernemingsplan maken: de marketingmix

Een ondernemingsplan maken: de marketingmix

De missie en visie van een ondernemingsplan bepalen: hoe pakt u dat aan?

De missie en visie van een ondernemingsplan bepalen: hoe pakt u dat aan?

Bedrijfsplan schrijven? 5 vragen die u zichzelf vooraf moet stellen

Bedrijfsplan schrijven? 5 vragen die u zichzelf vooraf moet stellen

Wat onze klanten zeggen

“Met het ondernemingsplan van Credo verliep het verkrijgen van de financiering echt vlekkeloos. Het hoofdkantoor van de ING was zeer onder de indruk van het bedrijfsplan en gaf zelfs een extra pluim! Topklus!”

Grando logo Grando Keukens & Bad

"Het snelle en persoonlijke contact was erg fijn. De kredietaanvraag bij Qredits was binnen twee weken goedgekeurd, uiteraard is dit te danken aan Credo Ondernemingsplan!”

Ondernemingsplan Dagbesteding Dagbesteding Tikkie Bijzonder

"De kennis en betrokkenheid binnen Credo zijn enorm. De ABN AMRO was zeer te spreken over de kwaliteit van het ondernemingsplan en de financiering was dan ook snel rond."

Restaurant bij-Isabelle Restaurant Bij-Isabelle

“Na een uitgebreid intakegesprek heeft Credo op korte termijn een uitstekend ondernemingsplan geleverd. Met dit plan hebben we probleemloos onze horecavergunning weten te verkrijgen van de gemeente Amsterdam.”

Feestcafé ’t Lammetje

“Credo heeft verstand van zaken en reageert altijd snel. Wat wij vooral prettig vonden was de combinatie tussen professionaliteit en vriendelijkheid. Met het plan hebben we een financiering van de bank verkregen”

Kinderopvang Barbaborah logo Kinderdagverblijf Barbaborah
Lees alle beoordelingen