Ondernemingsplan voor een hotel

Of u nu een nieuw hotel wilt openen of uw bestaande hotel wilt uitbreiden, een goed onderbouwd ondernemingsplan speelt hierbij een belangrijke rol. Bij het schrijven van een ondernemersplan voor een hotel is het belangrijk om rekening te houden met de trends, kansen en bedreigingen die voorkomen in de hotelbranche. Hieronder worden de belangrijkste punten besproken.

Trends hotelbranche

Pricing en beleving worden steeds belangrijker: de consument van nu wil een zo goed mogelijk kwalitatief product tegen een zo scherp mogelijke prijs. Enkel voor een uniek product dat een bijzondere herinnering of beleving creëert, is de consument nog bereid om een meerprijs te betalen. Gevolgen hiervan zijn aan de ene kant opkomst van lowbudget hotels zonder horeca of bijzondere voorzieningen en aan de andere kant hotels met meer beleving, thematisering en luxe;
Branchevervlechting en -vervaging. In toenemende mate vervagen grenzen tussen branches, met name tussen dag- en verblijfsrecreatie;
Schaalvergroting & flexibilisering; steeds grotere hotels en ketenvorming.
Reviews op beoordelings- en boekingssites spelen een steeds belangrijkere rol in het boekingsgedrag van consumenten, zeker nu de verplichte sterrenclassificatie is vervallen. Aangezien steeds meer boekingen via online boekingssites verlopen, tegen scherpe prijzen en hoge provisies, komen marges verder onder druk te staan. Onderscheidend vermogen door ligging en concept, het realiseren van een goede online profilering en het strak sturen op met name personeelskosten en inkoop, zijn de belangrijkste kritische succesfactoren om rendabel te blijven.

ondernemingsplan voor uw hotel laten maken?

Kansen en bedreigingen

Online profilering is van levensbelang. De juiste online profilering en de juiste inzet van social media en de vele boekingsplatforms zijn van doorslaggevend belang geworden voor het verleiden van de consument om tot een boeking over te gaan;
• Meer aandacht voor duurzaamheid; zowel gericht op milieu als mens (personeel). Tweederde van de Nederlandse consument vindt het van belang dat een product of dienst duurzaam wordt geleverd;
Diversificatie naar doelgroep; het concept aanpassen naar de behoefte van een specifieke doelgroep en daarbij inspelen op maatschappelijke trends zoals vergrijzing, wijzigende samenstelling huishoudens of opkomst nieuwe werken;
• Structurele groei van het aantal buitenlandse toeristen; naar schatting groeide in 2014 het aantal toeristen dat Nederland aandeed met 10%. Ook voor 2015 wordt een verdere groei van 4% verwacht;
Structureel toenemend aanbod; onder meer door de vele nieuwbouw- en uitbreidingsplannen, het ombouwen van bestaande kantoorpanden en door branchevreemde partijen; ook groeit het aantal buitenlandse ketens dat in Nederland filialen opent. Per regio kan dit sterk verschillen, echter duidelijk is dat afgezien van Amsterdam het grootste deel van Nederland sterk verzadigd dreigt te raken;
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op en dit leidt tot nieuwe communicatiemiddelen waardoor de noodzaak van face-to-face-bijeenkomsten afneemt; verwachting is dan ook dat business events steeds kleinschaliger worden.

Aandachtspunten ondernemingsplan hotel

Overall is de grote uitdaging voor de hotellerie, het feit dat de lifecycle van producten steeds korter wordt (consumententrends en technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op), terwijl de terugverdientijd steeds langer duurt (door toenemende kosten van investeringen en marges die onder druk staan). Een hotelondernemer moet blijven investeren en innoveren om onderscheidend te blijven en klanten te blijven verleiden om te komen. Ondernemerskwaliteiten worden dus steeds belangrijker, net zoals locatie, concept en voldoende solvabiliteit en cashflow. Het is zeer belangrijk dat er in het ondernemingsplan voldoende aandacht wordt besteed aan deze punten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een ondernemingsplan voor een hotel? Of kunt u wel wat hulp gebruiken bij het schrijven van het plan? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Credo Ondernemingsplan. Wij helpen u graag verder! Credo heeft eerder een bedrijfsplan voor een hotel geschreven waarmee een financiering verkregen is, lees hier meer over dit project.

Het laatste nieuws

Van zzp’er naar bedrijf met personeel; de veranderingen?

Moet ik mijn businessplan regelmatig evalueren of aanpassen?

Wat onze klanten zeggen

“Met het ondernemingsplan van Credo verliep het verkrijgen van de financiering echt vlekkeloos. Het hoofdkantoor van de ING was zeer onder de indruk van het bedrijfsplan en gaf zelfs een extra pluim! Topklus!”

Ondernemersplan Grando logo Grando Keukens & Bad

“Mede dankzij het ondernemingsplan van Credo hebben we een succesvolle management buy-out gerealiseerd van Lunatech Labs BV. Wat ons vooral opviel in de samenwerking met Credo was het vermogen tot inleving in onze branche. De financiering is verstrekt door de Rabobank en Main Mezzanine Capital”

Ondernemingsplan Lunatech Labs Lunatech Labs

“Het ondernemingsplan van Credo hebben we ingediend bij crowdfunding platform geldvoorelkaar.nl. Zij waren erg enthousiast over het ondernemingsplan. De campagne werd binnen korte tijd volgeschreven en hebben we ons project succesvol kunnen financieren!”

Ondernemersplan sylt seafood Sylt Seafood

“Ik ben met het ondernemingsplan van Credo bij horecacrowdfunding.nl geweest en die maakten mij complimenten over het plan. We zijn met het ondernemingsplan een campagne gestart op dit crowdfunding platform en ons project is binnen een korte termijn volledig gefinancierd!”

Ondernemingsplan Koekenbier Logo Hotel Koekenbier

“Het viel meteen op dat het ondernemingsplan inhoudelijk goed doordacht was. Het financieringsproces is heel plezierig verlopen en met het ondernemingsplan heb ik succesvol een financiering gekregen via de Rabobank!”

Logo Donjacour Schoenen Bedrijfsplan Schoenhandel Donjacour
Lees alle beoordelingen