Hoe ziet een bedrijfsplan eruit? Handig ondernemingsplan voorbeeld!

ondernemingsplan maken voorbeeld

U heeft een idee of concept en daarmee misschien wel een gat in de markt ontdekt. Enthousiast als u bent, gaat u het liefst gelijk aan de slag; ideeën uitwerken, verkoopkanalen uitzetten, een website ontwerpen en ga zo maar door. Toch is het verstandiger om bij de basis te beginnen. Bij het schrijven van een ondernemingsplan. Zodat u precies weet wat de slagingskans van uw bedrijf is en waar u nog aan moet werken. In dit artikel vindt u slimme tips voor uw persoonlijke businessplan op maat en wat voorbeelden van een plan. 

Tip: Liever direct aan de slag met een voorbeeld ondernemingsplan template? Op Voorbeeld-ondernemingsplannen.nl vindt u compleet uitgewerkte voorbeeldplannen (inclusief financieel plan) die u zelf snel en eenvoudig kunt aanpassen met uw eigen gegevens om er een uniek ondernemingsplan van te maken.  

Een ondernemingsplan maken: begin met een samenvatting

Het klinkt wellicht een beetje vreemd om te beginnen met een samenvatting, maar zowel voor uzelf als voor een eventuele kredietverstrekker is het maken van een samenvatting van uw bedrijfsplannen zeer nuttig. Hiermee laat u zien dat u hoofdzaken van bijzaken kunt scheiden en dat u uw doelstellingen helder voor ogen heeft. Bovendien is de samenvatting in de meeste gevallen het onderdeel dat het beste gelezen wordt. In de samenvatting geeft u een korte, heldere beschrijving van uw idee en uw bedrijf. Ook vermeldt u hier alvast de belangrijkste cijfers uit uw financiële plan. Natuurlijk kunt u de samenvatting ook als laatste schrijven, zolang u het maar wel als eerste presenteert in uw bedrijfsplan. Dit geldt natuurlijk voor alle bedrijven, bijvoorbeeld voor een bedrijfsplan voor de horeca, zoals in onderstaand voorbeeld te zien is.

 

ondernemingsplan voorbeeld samenvatting

Een ondernemingsplan voorbeeld: “De ondernemer” is hierin onmisbaar

Na de samenvatting, stelt u zichzelf en eventuele zakenpartners voor in het hoofdstuk ‘De ondernemer’. Hier vermeldt u alle persoonsgegevens zoals u dat bijvoorbeeld ook deels doet in een cv. Denk aan personalia, opleidingen, cursussen en werkervaring. Omschrijf hoe u uw ondernemerskwaliteiten en talenten gaat inzetten om van de onderneming een succes te maken. Vergeet daarbij ook niet om kritisch te kijken naar uw ontwikkelpunten. Wellicht ontbreekt het aan bepaalde kennis en vaardigheden, maar bent u van plan om een cursus te gaan volgen of externe hulp in te huren. Besteed hier aandacht aan in uw bedrijfsplan. Een tip met betrekking tot het businessplan voorbeeld: laat altijd een extern persoon, die u goed kent, dit deel van uw ondernemersplan beoordelen. Vaak kan deze persoon met andere inzichten komen die relevant kunnen zijn.

bedrijfsplan voorbeeld persoonlijke gegevens

De onderneming: wat maakt uw bedrijf uniek?

Naast informatie over u als ondernemer, neemt u ook informatie op over ‘De onderneming’. Dit hoofdstuk is vaak uitgebreider dan het vorige. Hierin beschrijft u namelijk welke producten en diensten u gaat aanbieden en wat de onderneming uniek maakt. Geef daarnaast antwoord op vragen als:

  • Waar gaat u zich vestigen?
  • Voor welke rechtsvorm kiest u?
  • Wat zijn uw bedrijfsdoelstellingen?
  • Heeft u vergunningen nodig?
  • Welke verzekeringen heeft u nodig?
  • Wie verzorgt uw administratie?

Ondernemingsplan schrijven voorbeeld hoofdstuk 3: De markt

In dit onderdeel van het voorbeeld ondernemingsplan, ligt de focus op het doen van marktonderzoek. Trends en ontwikkelingen in de markt spelen hierbij een grote rol. Kijk naar de lokale markt, maar ook naar het grotere plaatje. Daarnaast onderzoekt u potentiële doelgroepen en concurrenten, zodat u uw verkoopstrategie kunt bepalen. Ook hierbij is het belangrijk om eventueel hulp van buitenaf in te schakelen. Een frisse blik kan voor andere inzichten zorgen, waar u zelf misschien niet aan heeft gedacht.

businessplan voorbeeld marktonderzoek

Het marketingplan als onderdeel van het bedrijfsplan voorbeeld

Nadat u de markt in kaart heeft gebracht, kunt u aan de slag gaan met uw marketingplan. De marketingmix is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Hiermee vertaalt u uw plannen naar een praktische aanpak. U heeft er hoogstwaarschijnlijk wel eens van gehoord, de 5 P’s: product, prijs, plaats, promotie en personeel. Deze aspecten geven uw bedrijf een eigen gezicht en zijn daarmee onmisbaar in het ondernemingsplan maken voorbeeld. Denk hier dus goed over na, en win eventueel informatie in bij een persoon of externe partij die hierin gespecialiseerd is.

voorbeeld businessplan marketing mix

Het voorbeeld businessplan is niet compleet zonder SWOT analyse

Net als de marketingmix komt de SWOT analyse u waarschijnlijk bekend voor. Met een SWOT analyse voor uw ondernemingsplan bepaalt u de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van uw onderneming. Het is cruciaal dat u voor dit onderdeel goed de tijd neemt. Als ondernemer staat u immers een stuk sterker als u uw eigen positie in de markt goed kent, weet waar u aan moet werken en weet hoe u uw concurrenten een stap voor kunt blijven. Het goed uitvoeren van een SWOT-analyse vergt echter wel wat tijd en moeite. Bij Credo zien we dan ook vaak klanten die door hun enthousiasme de risico’s van het ondernemen niet realistisch inschatten. Zonde, want wie goed voorbereid is, kan hierop anticiperen en deze risico’s zo veel mogelijk beperken.

Vergeet het financieel plan niet in het bedrijfsplan

Uiteraard mag een financieel plan niet ontbreken in ons voorbeeld bedrijfsplan. Hierin neemt u alle financiële zaken op die betrekking hebben op uw organisatie. Denk aan de investering, financiering, exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting. Niet alle ondernemers zijn hierin thuis. Maar het is uiteraard wel belangrijk om dit goed in uw ondernemingsplan op te nemen. Het is de cijfermatige weergave op basis waarvan u uw plannen en ideeën kunt gaan vormgeven. Bovendien is het onmisbaar bij de aanvraag van financiering. Met een goed financieringsplan overtuigt u de bank of andere investeerders om geld te steken in uw bedrijf. Kortom, met een gedegen financieel plan weet u zeker dat u een financieel gezonde organisatie heeft met een veelbelovende toekomst!

voorbeeld bedrijfsplan financieringsplan

Opzet financieringsplan

Benieuwd hoe een financieringsplan voor uw ondernemingsplan eruit ziet? Bekijk dan ons voorbeeld financieel plan.

Vragen over het voorbeeld ondernemingsplan?

Elk ondernemingsplan is anders en vraagt dus om een andere aanpak. Wilt u een businessplan laten schrijven? Bij Credo Ondernemingsplan weten we hoe uw ondernemingsplan het verschil kan maken. Voor meer informatie of een bedrijfsplan schrijven voorbeeld kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. We helpen u graag!

Uit welke onderdelen bestaat een ondernemingsplan?

Een ondernemingsplan bevat de volgende hoofdstukken: Achtergrond van de ondernemer, Beschrijving van de onderneming, Marktontwikkelingen, Doelgroep, Concurrentie, Marketingmix, SWOT-analyse en een Financieel plan.

Hoe is het financieel plan in een ondernemingsplan opgebouwd?

Als eerste wordt er gekeken naar de benodigde investering en hoe deze gefinancierd moet worden. Daarnaast wordt er een prognose gemaakt voor minimaal drie jaar, waarin de omzet en vaste en variabele kosten worden besproken. De omzet en kosten worden uitgewerkt in een exploitatiebegroting en liquiditeitsoverzicht.

Uit welke onderdelen bestaat de marketingmix?

In de marketingmix worden het product, de prijs, plaats, promotie en personeel besproken. Deze elementen kunnen tevens vergeleken worden met vergelijkbare concurrenten om het onderscheid met de concurrentie aan te tonen.

Wat wordt er besproken in het hoofdstuk over de ondernemer?

In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van de ondernemer beschreven. Welke opleidingen heeft de ondernemer gevolgd en welke werkervaring is er opgedaan in de afgelopen jaren? Tevens beschrijft de ondernemer zijn/haar sterke en zwakke punten en hoe hiermee wordt omgegaan.

Wat houdt het hoofdstuk Marktontwikkelingen in?

In het hoofdstuk Marktontwikkelingen kijkt u naar de trends, cijfers en ontwikkelingen binnen uw branche. Wat zijn positieve/negatieve ontwikkelingen en hoe gaat u hier als bedrijf mee om? Welke kansen bieden deze ontwikkelingen en hoe maakt u hier gebruik van qua positionering?