VivereZ Wonen en Zorg

Ondernemingsplan VivereZ Wonen en Zorg

 

Ondernemingsplan VivereZ Wonen en Zorg te Den Haag, de heer M. de Jong

Jarenlange ervaring in de niet-commerciële, semi-overheidsbranche heeft de heer de Jong doen ervaren dat er, juist in deze tijd, nog een wereld te winnen is voor organisaties binnen de sectoren wonen en zorg als het gaat om productiviteit, efficiency, kostenbeheersing en klantgericht werken. Het is zijn ambitie om organisaties in de genoemde velden daarbij te helpen. Een andere ambitie is om kerkelijke en andere levensbeschouwelijke organisaties te ondersteunen op het gebied van administratie en financieel beheer. De heer de Jong heeft Credo Ondernemingsplan benaderd om een overzichtelijk beeld te schetsen van zijn ideeën en dit te onderbouwen met een goed financieel plan.

“Ik vond het zeer positief dat je naast mijn input zelf ook onderzoek hebt gedaan naar de verschillende sectoren. De samenwerking met Jeroen zou ik omschrijven als deskundig, snel, veel toegevoegde waarde en prettig contact. Ik vind dat ik waar voor mijn geld heb gekregen. Ik heb het ondernemingsplan ingediend bij het UWV en ook zij waren zeer lovend over het ondernemingsplan”