Vijf stappen om een succesvol marketingplan te maken

Een marketingplan is een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsplan

Terwijl uw businessplan uw bedrijfssituatie in het algemeen schetst, richt een apart marketingplan zich specifiek en in detail op de marketing. Als ondernemers dieper in hun marketingstrategie willen duiken zullen ze een gedetailleerd plan samen moeten stellen dat hun marketing doelstellingen schetst, evenals de stappen die nodig zijn om die doelen te bereiken. De standaard componenten van een effectief marketingplan kunnen variëren naar gelang wie je het vraagt. Credo beschrijft hieronder een vijf stappen plan dat volgens ons leidt tot het ontwikkelen van een marketingplan dat u zal helpen om uw doelen te bereiken die zullen leiden naar groei van uw onderneming.

Stap 1: Kijk naar binnen.

Denk aan uw bedrijf alsof het een persoon is met zijn eigen unieke persoonlijkheid en identiteit. Met dat in gedachte, maak aparte lijstjes die de sterkten, zwakten en doelen van uw bedrijf identificeren. Noteer alles wat in u opkomt alvast in het marketingplan en pas nog niets aan of laat nog niets weg. Stel daarna prioriteiten binnen de lijst, welke factoren spelen de belangrijkste rol? Zorg ervoor dat u minder belangrijke punten schrapt en dat de belangrijke punten bovenaan komen te staan. Het kan verstandig zijn deze punten met wat personeelsleden te overleggen om te kijken of zij dit ook zo zien.

Stap 2: Kijk naar buiten.

Kijk naar de omgeving van uw bedrijf en noteer de kansen en bedreigingen die daaruit voortkomen. Beschouw beide als externe factor van uw bedrijf, het gaat om factoren die u niet kunt beïnvloeden maar wel kan proberen te voorspellen. Tot kansen kunnen behoren nieuwe markten, nieuwe producten en trends die in het voordeel van uw bedrijf zijn. Bedreigingen zijn onder andere concurrentie en technologische ontwikkelingen die in het nadeel van uw bedrijf zijn.

Maak ook een lijst van personen en organisaties die fungeren als ideale kopers of uw ideale doelgroep. Verplaats uzelf in deze personen of organisaties en bedenk wat voor soort media zij gebruiken en welke boodschap het meest effectief zou kunnen zijn om uw aanbod te communiceren. Houd de identiteit van uw bedrijf in uw achterhoofd op het moment dat u uw doelgroepen bepaalt.

Stap 3: Focus op strategie.

Het is nu tijd geworden om uw gemaakte lijstjes te combineren. Kijk waar uw unieke identiteit en gekozen doelgroepen elkaar raken. Welke punten kunt u van de lijst schrappen omdat ze niet strategisch zijn? Denk daarna na over de groepen die u kunt laten vallen omdat ze zich niet in uw doelgroep bevinden. Bijvoorbeeld, een restaurant dat zich focust op gezonde, biologische en kwalitatieve voeding komt waarschijnlijk tegemoet aan mensen die waarde hechten aan de groene trend, milieubewust zijn en een hoger dan gemiddeld inkomen hebben. Dus dit zou mensen kunnen uitsluiten die graag fastfood eten zoals hamburgers of pizza en op zoek zijn naar koopjes. Het resultaat van stap 3 is strategie: Beperk je aandacht tot de punten die het meest in lijn zijn met je identiteit en het meest aantrekkelijk voor je doelgroep.

Stap 4: Stel meetbare stappen.

Zoom in op de details die concreet en meetbaar zijn. Uw marketing strategie moet een plan worden dat plaats biedt voor maandelijkse evaluatie, volgen en meten, verkoopprognoses, kosten en niet-monetaire statistieken voor het bijhouden van de voortgang. Deze kunnen onder andere  bestaan uit leads, presentaties, telefoongesprekken, links, blog berichten, pagina views, conversie ratio’s et cetera. Verbind belangrijke taken aan mensen uit uw team en houdt ze verantwoordelijk voor hun successen en mislukkingen.

Stap 5: Evalueer uw marketingplan regelmatig en herzie.

Net als bij uw ondernemingsplan, is het verstandig uw marketingplan te laten mee evolueren met uw bedrijf. Uw aannames zullen veranderen, dus het is nodig aan te passen aan het veranderende zakelijke landschap. Sommige delen van het plan zullen beter werken dan andere, dus blijf evalueren en herzien om het plan aan te passen aan de zaken die u onderweg leert.

Een goed uitgewerkt marketingplan is een belangrijk onderdeel van uw ondernemingsplan. Wilt u graag persoonlijk advies op dit gebied? Neem dan gerust contact met ons op om een offerte aan te vragen of een vrijblijvende afspraak te maken.