6 mogelijkheden om pensioen op te bouwen

uw pensioen op bouwen

Als ondernemer bouwt u niet automatisch een pensioen op en heeft u alleen recht op AOW als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het is dus belangrijk om u af te vragen hoe u ervoor kunt zorgen dat uw financiën toereikend zijn op het moment dat u stopt met werken. U dient zelf te zorgen voor een pensioenvoorziening, moet hier zo snel mogelijk keuzes in maken en moet de juiste maatregelen treffen. Als u een nieuwe onderneming opricht, is het ook verstandig om hierover na te denken. U kunt uw keuze namelijk ook opnemen in uw bedrijfsplan. Hieronder leest u de 6 mogelijkheden om pensioen op te bouwen als ondernemer.

1. Via een verzekeringsmaatschappij

Als zelfstandig ondernemer kunt u niet deelnemen aan een pensioenfonds. Wel bestaat de mogelijkheid om jaarlijks een bedrag te storten bij een verzekeringsmaatschappij. U kunt dan pensioen opbouwen via bijvoorbeeld bancaire lijfrente. Op die manier bouwt u op een fiscaal voordelige manier een kapitaal op voor uw oude dag. Er zijn twee vormen:

  • de oudedagslijfrente voor (aanvullend) pensioen tot uw overlijden;
  • een tijdelijke oudedagslijfrente waarmee u een (aanvullend) pensioen vanaf 65 jaar opbouwt.

Overigens gelden de belastingvoordelen alleen als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Het geld moet gebruikt worden voor een pensioenproduct, zoals een lijfrente. Een aanbieder van zo’n product is een verzekeraar of bank. U doet eenmalig een storting of maakt periodiek een bedrag over. De pensioenuitvoerder investeert het geld. Als u met pensioen gaat, koopt u met de eindopbrengst een uitkering. U kunt kiezen of u die uitkering levenslang of gedurende een vooraf afgesproken aantal jaar wilt ontvangen.

2. Via beleggingen

Een volgende mogelijkheid om een vermogen op te bouwen met het oog op het toekomstige pensioen, is het sparen of beleggen in privé (en dus niet met zakelijke middelen). Belangrijk voordeel hiervan is de flexibiliteit voor de toekomst. Wel loopt u hierbij diverse fiscale voordelen mis. Bij beleggen in privé bestaat altijd de mogelijkheid om rond de pensioendatum een lijfrente aan te kopen. Het is verstandig om hierover na te denken bij het starten van een eigen bedrijf en dit op te nemen in een ondernemingsplan dat u zelf schrijft of laat schrijven.

3. Via waardeontwikkeling eigen bedrijf

U kunt ook kiezen om niet expliciet een pensioenvoorziening op te bouwen maar te vertrouwen op de waardeontwikkeling van uw eigen bedrijf. U kunt een bedrijfspand huren of kopen. Als u een bedrijfspand koopt in plaats van huurt, kan dit gunstig zijn voor de waardeontwikkeling van de onderneming. U bouwt met de koop van het bedrijfspand kapitaal op, mits u op het juiste moment voor de juiste prijs een bedrijfspand koopt. Deze opbrengsten kunt u uiteindelijk gebruiken voor pensioendoeleinden. Wanneer u besluit te stoppen met uw bedrijf, kunt u de stakingswinst omzetten in een lijfrente. Hiermee voorkomt u dat u direct moet afrekenen met de Belastingdienst. Het lijfrentekapitaal kan later gebruikt worden voor uw pensioen. Weet wel dat hierbij het beschikken over goede kennis – betreft de onroerend goed markt – gewenst is en dat er geen garanties zijn voor verkoop overwaarde.

4. Hypotheek aflossen

Uw hypotheek aflossen kan ook een alternatief zijn. Ten tijde van uw pensioen heeft u dan lagere woonlasten, plus een eigen huis dat (deels) afgelost is. Er zijn ook wat nadelen: zo lost u af van het netto-inkomen, waardoor u minder hypotheekrenteaftrek heeft. Het is daardoor financieel waarschijnlijk minder aantrekkelijk dan gedacht. Realiseert u zich ook dat ook de overwaarde van uw huis niet veilig staat voor de bijstandstoets. Tot slot: als uw huis aflossen het enige is dat u voor uw pensioen doet, zit uw volledige pensioeninvestering in één stuk vastgoed – en dat is nogal risicovol.

5. Via oudedagsreserve

Een ondernemer mag jaarlijks een deel van de winst reserveren voor een oudedagsvoorziening. Daarmee vormt u een oudedagsreserve. Het betekent niet dat u dit daadwerkelijk opzij zet; het is een reservering en dit geeft u jaarlijks belastingvoordeel. Het bedrag dat u uitspaart aan belasting, gebruikt u voor de financiering van uw onderneming. De som van de bedragen die in de loop van de jaren van de belasting worden afgetrokken, vormen samen de oudedagsreserve. Bij het beëindigen van de onderneming of het behalen van de pensioenleeftijd, moet u met het totaal van dit bedrag een lijfrente bij een verzekeraar aankopen. Hiervoor dienen op dat moment voldoende liquide middelen aanwezig te zijn. Dit is ook direct het belangrijkste bezwaar hieraan.

6. Oude pensioenregeling voortzetten

Bent u eerder in loondienst geweest en bent u daarna voor uzelf begonnen, dan kan het mogelijk zijn om de pensioenregeling van uw laatste werkgever voort te zetten. Het nadeel is dat u zelf de gehele premie zult moeten ophoesten en dat dit aansluitend op uw dienstverband geregeld moet worden. U bent niet flexibel en de pensioenpremie voor deze vrijwillige voortzetting is slechts maximaal 10 jaar na ontslag aftrekbaar. Er wordt dan ook nauwelijks gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Het is raadzaam om in uw businessplan al aandacht te besteden aan dat wat u gaat doen om na uw werkzame leven een financieel prettig leven te leiden. U heeft verschillende keuzes om uw AOW aan te vullen. Door dit in uw ondernemingsplan op te nemen, heeft u ook inzicht in kosten die daaruit eventueel voortvloeien. Wenst u hierover meer informatie of heeft u interesse om uw ondernemingsplan te laten schrijven door een expert? Neem gerust contact met ons op!