Crowdfunding, iets voor u?

Crowdfunding is één van de mogelijke financieringsvormen binnen uw ondernemingsplan

U bent bezig met uw ondernemingsplan en bent aangekomen bij het onderdeel financiering. Naast het financieren met eigen geld of een bancair krediet zijn er vele soorten financiering mogelijk. Sinds de kredietcrisis zijn financieringsvormen als bancair krediet, subsidies en persoonlijke leningen moeilijker verkrijgbaar of minder aantrekkelijk geworden. Dit geldt vooral voor start-ups en het MKB. Een alternatieve vorm van financiering waarover de laatste tijd veel in de media verschijnt is crowdfunding. Maar wat houdt crowdfunding nu precies in en is het iets voor u?

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een alternatieve manier om een project te financieren. Bij crowdfunding heb je niet te maken met financiële intermediairs, maar er is direct contact tussen ondernemers en investeerders. Crowdfunding kan als volgt gezien worden: Een ondernemer wil starten met een project, maar heeft hier onvoldoende financiële middelen voor. Om startkapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan op een platform op internet. De ondernemer geeft een omschrijving van het project en geeft aan welk bedrag hij of zij nodig denkt te hebben om dit plan te realiseren. Via het platform kan iedereen eenvoudig investeren in het project. Dit maakt het mogelijk dat veel particulieren (crowd) een klein bedrag kunnen investeren en dat deze investeringen bij elkaar opgeteld het volledige project kunnen financieren. Dit is een andere benadering dan bijvoorbeeld financiering via bankleningen of grootinvesteerders, waarbij slechts één of enkele investeerders een groot bedrag financieren.

Crowdfunding in Europa

In Europa richt crowdfunding zich vooral op startende ondernemers met een innovatief businessplan die geen of onvoldoende financiële middelen hebben. Investeringen in deze innovaties zijn per definitie risicovol, maar deze innovaties zijn nodig om de economie te laten groeien. Voor de kredietcrisis in 2007 konden ondernemers vaak nog een bankkrediet krijgen om hun project te financieren. Maar door het Basel III-akkoord zijn de liquiditeitseisen voor banken aangescherpt. Dit houdt in dat banken meer eigen vermogen moeten aanhouden en dat ze meer onderpand moeten eisen bij het verstrekken van leningen die meer risico met zich meebrengen. Maar vaak hebben startende ondernemers juist een gebrek aan onderpand, waardoor ze minder vaak een krediet zullen krijgen. Het doel van crowdfunding is dat deze ondernemers buiten de bankensector toch aan startkapitaal kunnen komen.

Crowdfunding in Nederland

Binnen Nederland zijn in 2010 de eerste crowdfunding platforms ontstaan. In 2011 was crowdfunding in Nederland nog steeds marginaal klein en relatief onbekend, maar de bedragen die in Nederland in crowdfunding omgingen namen procentueel gezien snel toe in dat jaar. Vanaf 2011 werden de crowdfunding platforms succesvoller en kwamen er meer initiatieven tot stand.

In 2014 wordt nog maar door zo’n 2% van de MKB’ers gebruik gemaakt van een alternatieve financieringsvorm zoals crowdfunding. De voornaamste financieringsbronnen zijn nog steeds eigen geld (52%) en bankkrediet (33%). Toch is financiering door het publiek wel sterk in opkomst. Eén op de drie ondernemers in het kleinbedrijf (tot 50 werknemers) ziet crowdfunding als een serieuze financieringsoptie, net als één op de vier in het middenbedrijf (50 – 250 werknemers).

Binnen Nederland zijn er een aantal organisaties waar u uw project kunt aanmelden. Deze organisatie zet vervolgens uw plan op hun platform op internet en zorgt voor de administratieve afhandeling als er voldoende mensen zijn die hebben aangegeven dat ze in uw organisatie willen investeren. Organisaties die deze vorm van crowdfunding aanbieden zijn bijvoorbeeld geldvoorelkaar.nl of symbid.nl.

De voordelen van crowdfunding

 • U bent niet afhankelijk van een enkele investeerder
 • U kunt zich richten tot een breed internationaal publiek
 • U kunt kapitaal aantrekken terwijl u aan uw merkidentiteit bouwt
 • U ontvangt waardevolle feedback op het project waarvoor financiering benodigd is
 • U kunt de levensvatbaarheid van uw product of dienst testen
 • Doordat er direct contact is met investeerders kan er verbondenheid gecreëerd worden
 • U kunt het publieke bewustzijn van het project verhogen door het via verschillende (social) media te promoten

De nadelen van crowdfunding

 • U dient inzicht te geven in uw product of dienst, natuurlijk is het mogelijk dat de concurrentie meekijkt
 • Een succesvolle financiering via crowdfunding vereist een tijdsintensieve campagne
 • Als er niet genoeg mensen zijn die de potentie van het idee inzien dan gaat het project niet door, terwijl u bij de meer traditionele financieringskanalen vaak maar één partij hoeft te overtuigen
 • U behoudt volledige zeggenschap en controle, maar dit betekent ook dat u de volledige verantwoordelijkheid dient te dragen van uw project. Bij traditionele financieringsvormen wordt u vaak bijgestaan door ervaren mensen die er alle belang bij hebben dat het project slaagt. U dient zich dus af te vragen of u bereid bent om op uzelf aangewezen te zijn.
 • Er zijn meerdere crowdfunding platforms, waarvan een beperkt aantal zijn bestaansrecht heeft bewezen. Veel partijen stoeien met hun beperkte schaalgrootte en het business model dat ze hanteren.

Combinatiefinanciering

Een onderbelicht onderwerp bij crowdfunding is een combinatiefinanciering. Een deel van de financiering regelt u bij een bank, een deel via crowdfunding en een deel uit eigen vermogen. Zo wordt het risico voor alle partijen gedeeld. Banken zijn zeer geïnteresseerd in het delen van risico’s, omdat zij op deze manier niet meer 100% voor het risico opdraaien.

Crowdfunding, iets voor u?

Kort samengevat; crowdfunding werkt vaak wel, of het aan te raden is hangt af van uw business model en organisatiestructuur. U moet er zelf veel voor doen om uw product of dienst te promoten, er moet een goed concept liggen wat tot de verbeelding spreekt (mensen moeten er in geloven, eventueel met hulpmiddelen) en u moet openheid van zaken kunnen en willen geven over uw organisatie.

Onderstaande video biedt u meer inzicht in wat er komt kijken bij crowdfunding. Er komen tevens een aantal ondernemers aan het woord die zelf een crowdfunding campagne zijn gestart.

Wilt u advies op het gebied van crowdfunding of heeft u hulp nodig om een goed ondernemingsplan voor de campagne te maken, neem dan gerust contact met ons op om een offerte aan te vragen of een vrijblijvende afspraak te maken.