Van business idee naar ondernemingsplan: 5 tips voor startups

startup ondernemingsplan

Succesvolle startups beginnen met een goed bedrijfsidee en vertalen dit in een strategisch ondernemingsplan. Als startende ondernemer wilt u een business idee uitwerken en daarmee echt iets bereiken. Wilt u een nieuw bedrijf starten en uw droom najagen, dan moet u voldoende tijd en geld investeren in uw plannen. Het schrijven van een ondernemingsplan (businessplan) is één van de meest effectieve hulpmiddelen, bij het concreet en gestructureerd uitwerken van uw plannen. En even zo belangrijk; door het opstellen van een bedrijfsplan kunt u bovendien uw idee of concept toetsen op functionaliteit en haalbaarheid.

Het ondernemersplan geldt niet alleen als basis voor onderzoek naar de haalbaarheid van uw bedrijfsidee. Ook voor de aanvraag van startkapitaal en overige financiering bij uw bank, is een realistisch en goed onderbouwd businessplan noodzakelijk. Dit plan kan daarnaast als leidraad gebruikt worden voor het opzetten van uw startup en geeft richting aan het realiseren van uw droom.

Maar hoe komt u van een business idee tot een concreet bedrijfsplan? Om u alvast op weg te helpen bij het opzetten van uw startup, geven wij hieronder 5 praktische tips voor het vertalen van uw idee naar een sterk onderbouwd en overtuigend ondernemingsplan.

Tip 1: Sta voor de volle 100 procent achter uw bedrijfsidee en ondernemingsplan

Het opzetten van een nieuw bedrijf vereist volledige toewijding en doorzettingsvermogen. Een startup is daarom niets waard als u zelf niet in uw bedrijfsidee geloofd. Vertrouw in uw ondernemingsidee of concept en wees vastberaden bij het uitwerken van uw plannen. De kunst is om de motivatie achter uw bedrijfsidee zo duidelijk mogelijk te verwoorden in het ondernemingsplan. Hierdoor komt het vertrouwen in uzelf, uw business idee en uw volledige ‘commitment’ tot duidelijke uiting in uw ondernemersplan. De hoge mate van vertrouwen en vastberadenheid zal ook bij de bank of een andere investeerder niet onopgemerkt blijven.

Door uw plannen in het ondernemingsplan verder te concretiseren, kunt u ook de commerciële en financiële haalbaarheid van uw idee op een kritische manier toetsen. Het ondernemersplan geeft zowel inzicht in uw plannen, doelstellingen en de haalbaarheid van uw bedrijfsidee, als een overzicht van de kansen en bedreigingen in uw branche.

Tip 2: Zorg voor een goede basiskennis van het ondernemerschap

Om als ondernemer succesvol te kunnen zijn, moet u beschikken over de juiste kennis, ervaring, vaardigheden en mentaliteit. Als startende ondernemer hoeft u niet gespecialiseerd te zijn in het optimaliseren van alle bedrijfsfacetten, maar het is wel belangrijk dat u de nodige kennis heeft van alle bedrijfsonderdelen en processen. Het is met name van belang om over een goede basiskennis van financiën te beschikken.

Het beschrijven van uw persoonlijke kwaliteiten en competenties is een belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan; u moet namelijk kunnen aantonen dat u de juiste opleidingen, (werk)ervaring, kennis en ondernemersvaardigheden in huis heeft om van uw startup een succes te maken. Ook uw ambities, motivaties en uw sterke en zwakke punten komen in het bedrijfsplan aan bod. Uit het plan moet duidelijk naar voren komen welke oplossingen u aandraagt, om uw zwakke punten aan te pakken. Dit gedeelte van het ondernemersplan behoort samen met het financiële plan tot de belangrijkste onderdelen, waarop investeerders hun beoordeling op uw financieringsaanvraag baseren.

Tip 3: Haal de nodige kennis en expertise in huis

Om alle bedrijfsprocessen van uw startup in goede banen te leiden, kunt u als startende ondernemer wel de nodige ondersteuning gebruiken. Ondernemers hebben doorgaans grondige kennis van specifieke bedrijfsfacetten en enkel basiskennis van de overige bedrijfsonderdelen. Heeft u voor bepaalde onderdelen niet de nodige kennis in huis? Schakel dan de juiste mensen in die u kunnen ondersteunen bij de aansturing van deze bedrijfsonderdelen, zoals bijvoorbeeld uw financiële administratie, personeels- en salarisadministratie, marketing, communicatie of acquisitie.

Een belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan is het beschrijven van elk bedrijfsonderdeel en de wijze waarop alle processen binnen de bedrijfsonderdelen worden ingericht en aangestuurd.

Tip 4: Vertaal uw business idee naar een helder bedrijfsplan en marketingplan

Het ondernemersplan geeft een duidelijke uiteenzetting van de strategie, doelstelling, aansturing en financiële planning van elk bedrijfsonderdeel. Banken en andere financiers stellen een aantal belangrijke eisen aan de financiële onderbouwing. Als u onvoldoende ervaring heeft met het opstellen van een financieel plan, dan kunt u zich beter laten begeleiden door een ervaren consultant. De adviseur zal dan samen met u het financiële plan opstellen.

Een ondernemingsplan geeft duidelijk inzicht in de ondernemer, de verschillende bedrijfsonderdelen, het marketingplan en het financiële plan. Een helder marketingplan geeft antwoord op onder andere de volgende vragen:

• Is er behoefte naar uw product? Lost uw idee een bepaald probleem op?
Wie is uw doelgroep? Is er genoeg draagkracht voor uw bedrijfsidee?
• Waar zitten uw potentiële klanten en hoe kunt u deze gericht bereiken?
• Hoe groot is de markt? Wie zijn de concurrenten?
• Wat is het onderscheidende karakter van uw business idee of concept?
• Welke prijs gaat u hanteren? Hoe regelt u de verkoop?
• Welke distributiekanalen gaat u inzetten?
• Hoeveel omzet en winst gaat u maken?

Maar hoe krijgt u antwoord op al deze vragen? Door marktonderzoek, een doelgroepanalyse, concurrentieanalyse en een SWOT-analyse uit te voeren. Met name bij deze onderdelen van het ondernemersplan bent u vaak gebaat bij het inschakelen van een specialist. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat het onderzoek of de analyse op gerichte, objectieve en onafhankelijke wijze wordt uitgevoerd.

In onderstaande video van MKB Servicedesk worden nog enkele tips gegeven, om de marktbenadering duidelijk in het ondernemingsplan te verwerken:

Tip 5: Overtuig potentiële investeerders met een realistisch businessplan

Hoe kunt u potentiële investeerders overtuigen van uw bedrijfsidee en financiering van uw startup realiseren? Door uw business idee op een inspirerende en overtuigende wijze te pitchen. Tijdens de pitch moet u een sterk onderbouwd businessplan, een waterdicht financieel plan en een strategisch marketingplan presenteren.

Een realistische financiële onderbouwing is één van de belangrijkste middelen die u kunt inzetten, om de bank of een andere investeerder te overtuigen en startkapitaal binnen te halen. Potentiële financiers willen een betrouwbaar en transparant financieel plan zien. Zowel uit uw pitch als uit uw ondernemingsplan moet duidelijk naar voren komen hoe u het investeringsbedrag terug gaat verdienen. Wees goed voorbereid op uw pitch, door uw strategische bedrijfsplan zo compleet mogelijk te presenteren. Het schrijven van een realistisch en overtuigend ondernemingsplan is één van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle pitch.

Wilt u een startup beginnen en kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij het opstellen van uw businessplan? Credo helpt u graag verder! Neem vrijblijvend contact met ons op om uw ondernemingsplannen met ons te bespreken.