5 financieringsmogelijkheden voor de start van uw onderneming

achter de laptop bedenken welke finciering het beste is voor uw bedrijf

Als u een bedrijf start heeft u in de meeste gevallen een goed idee. Een strategisch ondernemingsplan helpt bij de kans van slagen van uw onderneming. Het is een hulpmiddel om te begrijpen hoe uw bedrijf in elkaar steekt. U kunt het plan gebruiken om de vooruitgang te bewaken én te monitoren of de juiste koers nog wordt gevolgd. Daarnaast is de financiering van uw bedrijf van belang. Maar als startende ondernemer heeft u niet altijd het benodigde geld om uw onderneming op te starten. U heeft financiering nodig om met uw bedrijf aan de slag te kunnen gaan. Hiervoor zijn vele mogelijkheden. In dit artikel benoemen we vijf van deze financieringsmogelijkheden.

1. Banken

Een eerste mogelijkheid is via de bank. Veel banken bieden de mogelijkheid van een zakelijke financieringsregeling. Om in aanmerking te komen voor financiering via een financiële instelling, is het in de meeste gevallen verplicht eerst een goed ondernemingsplan te (laten) schrijven. Het businessplan toont aan dat uw op te richten onderneming een kans van slagen heeft in de huidige markt. Informeer dus gerust bij uw bank. Nog steeds verstrekken banken het overgrote deel van de bedrijfsfinancieringen. Maar liefst 69% van het MKB klopte voor een financiering aan bij een bank.

2. Particuliere investeerders

Particuliere investeerders kunnen een rol spelen bij de financiering van uw onderneming. Zij zijn bereid (een deel van) hun eigen vermogen in een startende onderneming te investeren. Vaak zijn het oud-ondernemers die bereid zijn om behalve kapitaal ook kennis en expertise in te brengen. Wel een punt van aandacht bij deze vorm van financieren is dat zij soms na de start ook intensief betrokken willen blijven bij het bedrijfsproces. Dit kan prettig zijn maar het kan ook zijn dat u daar niet op zit te wachten. Een aspect waar u dus goed over na moet denken en/of eventueel afspraken over moet maken.

3. Crowdfunding

Deze vorm van financieren is de afgelopen jaren steeds meer onder de aandacht gekomen. Het is een vorm van financieren (funding) door een aantal investeerders (de crowd). Via online platformen kunnen ondernemers en potentiële investeerders direct met elkaar in contact komen. Voor deze vorm van financieren is een crowdfunding-campagne onmisbaar. Zo trekt u meer belangstelling voor uw plannen en vergroot u de kans dat iemand hierin wil investeren.

4. Bekenden, vrienden of familie

Het komt ook regelmatig voor dat een startende ondernemer voor het startkapitaal aanklopt bij ouders, vrienden of andere bekenden. Deze vorm van financieren kan in eerste instantie wat ongemakkelijk zijn. Maar als u onderling duidelijke afspraken maakt, kan uw omgeving wel degelijk een goede opstap zijn naar een succesvolle start van uw bedrijf. Leg afspraken over specifieke aflossingstermijnen, -bedragen en rentevergoeding wel vast in een officieel document. Zo worden onduidelijkheden en discussies zoveel mogelijk vermeden.

5. Stapelfinanciering

Het financieren van bedrijven is de afgelopen jaren sterk aan verandering onderhevig. Waar bedrijfsfinanciering voorheen vrijwel alleen door banken werd verstrekt, bestaan er nu tal van mogelijkheden. Waar ondernemers vroeger financiering óf bij banken óf bij investeerders zochten, is nu sprake van meerdere financieringsbronnen, die kunnen worden gecombineerd. Dit wordt ‘stapelfinanciering’ genoemd. De trend is al enige jaren aan de gang en wordt geleidelijk aan sterker. Het voordeel van het ‘stapelen’ van meerdere financieringsbronnen is dat er vaak een hoger bedrag kan worden opgehaald. Een ander voordeel van het combineren van financieringsbronnen is dat u niet meer afhankelijk bent van één partij. Daarnaast zijn banken vaak eerder bereid een (deel)financiering te verstrekken, als blijkt dat bijvoorbeeld professionele investeerders of crowdfunding-participanten al eerder vertrouwen in de ondernemer hebben getoond. Een nadeel van het stapelen van financiering is dat er kennis nodig is van de verschillende bronnen van financiering. Elk type financiering heeft zijn eigen kenmerken en de verstrekkers van het kapitaal hebben ook hun eigen wijze van het beoordelen van plannen. Afgezien van dit nadeel kan het zeer interessant voor u zijn om de mogelijkheden tot stapelfinanciering te verkennen.

Ondernemingsplan alleen hulpmiddel voor financiering?

Als u een eigen onderneming gaat starten, is het (laten) schrijven van een bedrijfsplan onmisbaar. Met een businessplan heeft u een routekaart in handen voor het starten en laten slagen van uw eigen onderneming. Het bedrijfsplan als hulpmiddel voor uw financiering, is pas het begin van het verhaal. Het plan geeft tevens richting aan hoe u gaat ondernemen en aan de bedrijfsvoering. Maar ook bijvoorbeeld bij de selectie van eventueel personeel is het plan een goed vertrekpunt. Het is dus niet juist om het ondernemingsplan alleen te zien als een weg naar financiering. Het kan wel degelijk een belangrijke bijdrage zijn in het succes van uw bedrijf.

Heeft u vragen over financieringsmogelijkheden of over het (laten) schrijven van een bedrijfsplan? Neem gerust contact met ons op!