Liquiditeitsprognose: Wat is het en waarom is het belangrijk voor uw bedrijf?

liquiditeitsprognose

Als ondernemer is het belangrijk dat u uw cashflow goed in kaart heeft. Door uw cashflow in kaart te brengen, kunt u zien wanneer u mogelijk een tekort aan cash heeft, maar ook op welke momenten er juist extra ruimte is om te investeren. Door het maken van een liquiditeitsprognose brengt u de cashflow van uw bedrijf in kaart. Wat is zo’n liquiditeitsoverzicht precies? En waarom is zo’n prognose belangrijk voor uw bedrijf? We leggen het u uit.

Wat is een liquiditeitsprognose?

Een liquiditeitsprognose is een overzicht waarin u alle verwachte inkomsten en uitgaven van de komende tijd op een rijtje zet. Het is een voorspelling van de cashflow van uw bedrijf voor de komende maanden. Per maand zet u alle inkomsten en uitgaven tegen elkaar af. Zo wordt direct duidelijk hoeveel cash u per maand beschikbaar heeft. Ook ziet u of u aan alle betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Waarom is een liquiditeitsoverzicht belangrijk?

Als ondernemer moet u altijd goed voorbereid zijn op de toekomst. Inkomsten en uitgaven zullen per maand verschillen. Daarom is het belangrijk dat u weet wat u de komende maanden kunt verwachten. Zo kunt u op tijd inspelen op veranderingen en kunt u uw hoofd financieel boven water houden. Een liquiditeitsprognose helpt hierbij. U ziet direct welke maanden er naar verwachting veel geld binnenkomt en in welke maanden het misschien wat rustiger is. Door ook de betalingsverplichtingen mee te nemen in het overzicht, wordt direct duidelijk of u de financiële middelen heeft om aan alle verplichtingen te voldoen.

Niet alleen geeft een liquiditeitsprognose rust en overzicht voor u als ondernemer, ook kan het u helpen bij het aantrekken van financiers. Met een duidelijke liquiditeitsprognose laat u zien dat u goed nagedacht heeft over uw bedrijfsplan en dat u de komende tijd hoogstwaarschijnlijk aan betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Onderdeel van een bedrijfsplan

Staat u aan het begin van een nieuwe onderneming? Een bedrijfsplan laten maken is dan een goed idee. Niet alleen helpt zo’n bedrijfsplan u bij het opzetten van een goed en sterk bedrijf, ook helpt het u bij het binnenhalen van investeerders en financiers. Een liquiditeitsprognose is onderdeel van een uitgebreid bedrijfsplan. U kunt deze prognose en het ondernemingsplan zelf schrijven, maar u kunt ook de hulp inschakelen van onze experts. Zij helpen u graag bij het opstellen van een bedrijfsplan waar u echt verder mee komt. Heeft u hier vragen over of wilt u onze hulp? Neem dan contact met ons op.

Welke gegevens zijn nodig om een liquiditeitsprognose op te stellen?

Om een liquiditeitsprognose op te stellen, heeft een bedrijf gedetailleerde informatie nodig over zijn verwachte inkomsten en uitgaven gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld maandelijks of kwartaalsgewijs). Deze gegevens omvatten typisch verwachte verkopen, ontvangsten van klanten, leveranciersbetalingen, salarissen, belastingen, leningen, en andere operationele en financiële transacties die van invloed zijn op de liquiditeit van het bedrijf.

Wat zijn enkele van de uitdagingen bij het opstellen van een liquiditeitsprognose?

Het opstellen van een nauwkeurige liquiditeitsprognose kan enkele uitdagingen met zich meebrengen. Enkele veelvoorkomende uitdagingen zijn:

  1. Onzekerheid in de toekomstige vraag naar producten of diensten.
  2. Vertragingen in betalingen van klanten of onverwachte schommelingen in debiteuren.
  3. Onvoorziene kosten of uitgaven die niet zijn meegenomen in de initiële prognose.
  4. Veranderende economische omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsactiviteiten.

Hoe vaak moet een liquiditeitsprognose worden bijgewerkt?

Het bijwerken van een liquiditeitsprognose hangt af van de specifieke behoeften en omstandigheden van het bedrijf. Over het algemeen wordt aanbevolen om de prognose regelmatig te herzien, vooral als er significante veranderingen zijn opgetreden in de bedrijfsactiviteiten of de economische omgeving. Voor sommige bedrijven kan maandelijks of wekelijks bijwerken nodig zijn, terwijl voor andere een kwartaalupdate voldoende kan zijn. Het doel is om ervoor te zorgen dat de prognose actueel en accuraat blijft, zodat het bedrijf proactief kan handelen om liquiditeitsuitdagingen aan te pakken.