De missie en visie van een ondernemingsplan bepalen: hoe pakt u dat aan?

missie visie ondernemingsplan bepalen

Het starten van een eigen onderneming begint bij het (laten) maken van een ondernemingsplan. In dit plan moet u onder andere de richting van het bedrijf bepalen en omschrijven hoe u die richting gaat volgen. Om te bepalen waar u met het bedrijf naartoe wilt, formuleert u in het ondernemingsplan een missie en visie. Hoe kun u dat het beste aanpakken?

Verschil tussen een missie en visie

Vaak worden de termen missie en visie door elkaar gebruikt. Het is ook best lastig om het onderscheid tussen een missie en een visie helder te maken. In principe is een visie gebaseerd op de missie. De missie zegt iets over wat de organisatie doet. Het zegt iets over de identiteit van de organisatie en over het bestaansrecht van de organisatie. De visie zegt iets over hoe de organisatie het doel in de toekomst wil gaan bereiken. De visie in uw ondernemingsplan kan daarom om de zoveel jaar worden bijgesteld. De visie is daardoor concreter dan de missie en beter haalbaar: het gaat immers over een streven van de organisatie, waar wil de organisatie over x jaar staan? Om de visie te omschrijven, benoemt u dus de ambitie van de organisatie. Met het benoemen van de visie laat u zien waarvoor uw organisatie gaat.

Wat is een bedrijfsmissie?

De visie van een bedrijf is dus een concrete stip aan de horizon. De bedrijfsmissie is vaak iets minder concreet en meer onderhevig aan externe factoren dan de visie. Bij het omschrijven van de bedrijfsmissie brengt u het bedrijfsidee verder in kaart. U gaat in op de identiteit van de organisatie en omschrijft waarom deze onderneming bestaansrecht heeft. U kunt het beschrijven van de missie aanpakken door de volgende vragen te beantwoorden:

  • Waarom bestaat het bedrijf?
  • Wat is het werkterrein van de organisatie?
  • Welk resultaat heeft uw bedrijf voor belanghebbenden?
  • Wat is uw onderscheidend vermogen?
  • Welke doelstellingen heeft het bedrijf?

Waar moet de missie aan voldoen?

De missie in het ondernemingsplan moet dus de volgende vijf elementen bevatten: het werkterrein, het bestaansrecht van de organisatie, de beoogde resultaten, het onderscheid met de concurrentie en de doelstellingen. Het is de belangrijk dat de missie to the point en duidelijk beschreven wordt. In het ondernemingsplan hoort een korte maar krachtige bedrijfsmissie te staan die inspireert en geloofwaardig is. Anders dan een visie zal de missie niet snel veranderen. Het is daarom belangrijk dat u de missie breed formuleert en dat deze geschreven is voor de lange termijn. Bovendien is het belangrijk dat u bij het beschrijven van de missie ingaat op de unieke waarde van het bedrijf: wat maakt uw bedrijf anders en beter dan de organisaties van concurrenten? Tot slot is het gebruikelijk om aan de missie concrete doelstellingen te verbinden. Een handig hulpstuk bij het formuleren van de doelstellingen is de SMART methode. U zorgt er dan voor dat de doelstellingen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden geformuleerd worden.

Hulp nodig bij het bepalen van de missie en visie binnen uw ondernemingsplan?

Heeft u hulp nodig bij het formuleren van de missie en visie van uw bedrijf in het ondernemingsplan? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij voorzien u van deskundig advies en nemen het schrijven van uw ondernemingsplan graag uit handen.