Een confrontatiematrix invullen doe je zo!

confrontatiematrix invullen

Het bepalen van een goede marketingstrategie is een belangrijk onderdeel van ieder ondernemingsplan. Meestal wordt de basis van deze strategie gelegd met behulp van een SWOT-analyse. Deze analyse maakt het mogelijk om de sterke en zwakke punten van de onderneming in kaart te brengen, evenals alle externe kansen en bedreigingen. Om vervolgens tot een marketingstrategie te komen wordt op basis van deze SWOT-analyse een confrontatiematrix gemaakt. Deze geeft namelijk vier belangrijke inzichten voor uw strategische marketingplan, namelijk: hoe kunt u kansen grijpen, krachten benutten, bedreigingen verminderen en zwakke punten verbeteren?

Stap 1: Confrontatiematrix template maken

Het maken van uw confrontatiematrix begint altijd met het uitvoeren van een SWOT-analyse. Nadat u dit gedaan heeft moet u eerst een template maken voor uw confrontatiematrix. De belangrijkste resultaten van uw SWOT-analyse moeten namelijk in een tabel verwerkt worden. Hierin worden de sterkte en zwakke punten van het businessplangeconfronteerd met de kansen en bedreigingen. Op de horizontale as van de tabel staan links de kansen en rechts de bedreigingen. Op de verticale as staan onderaan de zwakke en bovenaan de sterke punten. U kunt dankzij de functie ‘tabel invoegen’ eenvoudig een template maken in Word of u kunt hiervoor Excel gebruiken. Online zijn er ook diverse standaard templates te vinden.

Stap 2: Input verzamelen

Om de matrix te kunnen invullen gaat u eerst de resultaten uit uw SWOT-analyse ordenen. Bepaal wat de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn. Selecteer enkel de vier voornaamste punten per categorie. Hierdoor blijft uw confrontatiematrix overzichtelijk en voorkomt u dat de uitkomst uiteindelijk moeilijk te interpreteren is. Om alle kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes te kunnen invullen moet de template dus voor de inhoud uit 8 rijen en 8 kolommen bestaan.

Tip: Wilt u liever uw ondernemingsplan laten maken door professionals? Vraag dan eens of zij de confrontatiematrix meenemen in het ondernemingsplan.

Stap 3: Confrontatiematrix invullen

De volgende stap is het invullen van de confrontatiematrix. In de matrix worden de sterktes zwaktes, kansen en bedreigingen met elkaar ‘geconfronteerd’. Dit doet u door iedere combinatie van categorieën te scoren door middel van plussen en minnen. Hiervoor kunt u het onderstaande rijtje hanteren of een variatie daarop:

  • – – (erg bedreigend)
  • – (bedreigend)
  • 0 (neutraal of er is geen verband)
  • + (kansrijk)
  • ++ (erg kansrijk)

 Hoe werkt het scoren? Stel, een zwak punt van uw ondernemingsplan is dat u weinig geld heeft voor marketing. Een belangrijke bedreiging is daarnaast dat er veel concurrentie is. Als u deze twee met elkaar confronteert zult u vermoedelijk concluderen dat deze bedreiging (veel concurrentie) erg bedreigend is in relatie tot uw zwakte, want u heeft weinig geld voor marketing. In het desbetreffende veld plaatst u daarom een – -.

Stap 4: Strategische opties formuleren

Met uw confrontatiematrix brengt u overzichtelijk in kaart welke relevantie strategische mogelijkheden u heeft. Nadat de confrontatiematrix volledig is ingevuld geeft dit de volgende input voor uw strategische marketingplan:

  • Mogelijkheden om uw sterke punten te benutten om zo weerstand te bieden tegen bedreigingen.
  • Groei optimaliseren door sterke punten en kansen te combineren.
  • Weten dat u moet terugtrekken of veranderen daar waar zwaktes en bedreigingen samenkomen.
  • Kansen en zwaktes samen ruimte laten bieden voor verbetering.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw confrontatiematrix of wilt u door ons uw ondernemingsplan laten schrijven? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!