Uw ondernemingsplan opstellen met de missie als vertrekbasis

Ondernemingsplan schrijven: missie formuleren

In elk ondernemingsplan wordt de missie van het nieuw op te zetten bedrijf duidelijk beschreven. Een bedrijfsmissie beantwoordt namelijk aan een aantal fundamentele vragen als; ‘waarom bestaat het bedrijf eigenlijk?’, ‘welke primaire functie(s) vervult de organisatie?’, ‘wat is de toegevoegde waarde van de onderneming?’ en ‘op wie richt het bedrijf zich precies?’. De missie beschrijft samen met de visie het doel van de organisatie en vormt een belangrijke vertrekbasis voor het opstellen van een helder en overtuigend ondernemersplan.

De missie in uw ondernemingsplan definieert het bestaansrecht van uw bedrijf

Het formuleren van de missie, ook wel mission statement genoemd, geeft richting aan uw bedrijfsidee en maakt daarom een belangrijk onderdeel uit van uw ondernemingsplan. In de missie wordt feitelijk het bestaansrecht en de identiteit van uw onderneming geformuleerd. Om in uw ondernemersplan tot een duidelijke beschrijving van uw mission statement te komen, moet u zichzelf de volgende vragen stellen:

  • Waarom bestaat mijn onderneming (bestaansrecht)?
  • Wat is de primaire bedrijfsfunctie (werkterrein)?
  • Wat is het resultaat voor klanten en overige belanghebbenden (stakeholders)?
  • Waarin onderscheidt mijn bedrijf zich van concurrenten (onderscheidend vermogen)?
  • Wat is het streven van de nieuwe organisatie (ambities)?

Door het beantwoorden van deze essentiële vragen krijgt uw missie gaandeweg meer vorm. Daarnaast zijn er nog diverse aspecten en eigenschappen van de mission statement, die in uw ondernemingsplan duidelijk naar voren moeten komen. In dit artikel lichten wij 5 belangrijke aandachtspunten toe voor het opstellen van een heldere en krachtige missie.  

Uw missie formuleren: 5 tips voor een krachtige mission statement

Hieronder volgen 5 handige tips voor het formuleren van een krachtige missie. Deze mission statement kunt u vervolgens uitschrijven in het marketingplan, dat onderdeel uitmaakt van uw ondernemingsplan.

1. Een missie is opgebouwd uit 5 elementen

Een missie is opgebouwd uit 5 kernelementen, namelijk:

  • Het werkterrein
  • Bestaansrecht
  • Het resultaat voor stakeholders
  • Normen en waarden
  • Ambities

Om uw missie duidelijk in het ondernemingsplan te kunnen verwoorden, is het van belang dat u alle 5 kernelementen eerst inzichtelijk maakt. Door samenvoeging van deze elementen ontstaat evenwicht en eenheid in uw mission statement. Deze elementen moeten dus duidelijk naar voren komen in de beschrijving van uw bedrijfsmissie en elkaar zowel ondersteunen als versterken.

2. Een mission statement is kort en krachtig

Een missie is to-the-point, ongecompliceerd en goed te onthouden. Een duidelijke mission statement is bovendien kort en krachtig. Probeer uw bedrijfsmissie daarom samen te vatten in maximaal 2 zinnen. Hier ligt ook een grote uitdaging, namelijk het creëren van een ideale lengte. Zorg er bovendien voor dat uw ondernemingsplan is voorzien van een heldere, geloofwaardige en inspirerende beschrijving van de missie.

3. Een missie is specifiek en tijdloos

De missie geeft richting aan zowel uw organisatie als uw kernactiviteiten. Om deze sturende kracht in uw ondernemingsplan naar voren te laten komen, worden de primaire bedrijfsfuncties en het werkterrein duidelijk vastgelegd in uw mission statement. Door uw organisatiedoelstellingen en de daaraan verbonden activiteiten te koppelen aan uw bedrijfsmissie, ontstaat een missie die juist specifiek is voor uw organisatie.

Een mission statement is gerelateerd aan de strategische planning op lange termijn, in principe tijdloos en evolueert daarom weinig. Uw missie moet echter breed genoeg geformuleerd zijn, zodat een bredere invulling aan de primaire functies gegeven kan worden en er ruimte ontstaat voor een eventuele uitbreiding van het product- of dienstenaanbod. Laat dit ook duidelijk naar voren komen in uw ondernemersplan.   

4. Een bedrijfsmissie is onderscheidend 

Een bedrijfsmissie geeft het onderscheidende karakter van uw bedrijf zo duidelijk mogelijk weer. Zorg ervoor dat zowel in uw missie, als in alle overige gerelateerde onderdelen van uw ondernemingsplan, overtuigend naar voren komt waarin uw organisatie zich daadwerkelijk onderscheid van de concurrentie. Kortom; wat is de unieke waarde van uw bedrijf? Wat is het onderscheidende voordeel van uw product of dienst? En op welke wijze verwerft u een onderscheidende marktpositie? Uw mission statement moet helder antwoord kunnen geven op al deze vragen.

5. Toets de conceptversie van uw mission statement

Voordat u de definitieve versie in uw ondernemingsplan formuleert, is van belang om eerst uw concept missie te toetsen. Leg de conceptversie van uw mission statement voor aan uw business partners, familie, vrienden en overige belangstellenden. Op deze manier krijgt u constructieve feedback op vragen, zoals:  ‘is de geformuleerde missie duidelijk, inspirerend en makkelijk te begrijpen?’,  ‘is de bedrijfsidentiteit, inclusief normen en waarden duidelijk verwoord?’ en ‘wordt duidelijkheid gegeven over de doelgroep en in welke behoefte wordt voorzien?’. Stem uw conceptversie af op alle input en leg uw definitieve missie vervolgens vast in uw ondernemersplan.

Wilt u persoonlijk advies over het formuleren van een krachtige missie, om deze vervolgens in uw ondernemingsplan uit te schrijven? Credo begeleidt u graag bij het opstellen van een beknopte, inspirerende en onderscheidende mission statement. Neem gerust contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.