Wanneer moet u zich inschrijven bij de KvK?

bedrijf inschrijven bij KvK

Als u een bedrijf opstart moet u heel wat dingen regelen. Veel van deze aandachtspunten neemt u op in het ondernemingsplan dat u gaat of laat schrijven. Natuurlijk wilt u dat klanten weten dat u een bedrijf heeft en waar ze u kunnen vinden. Naamsbekendheid creëren staat hoog op uw to-do lijstje. Maar ook op het gebied van administratieve vereisten en verplichtingen heeft u veel te doen. De belasting moet u kunnen vinden bijvoorbeeld en misschien dat het in uw vakgebied goed is om u aan te sluiten bij brancheorganisaties en ondernemersorganisaties. Onder deze zelfde administratieve handelingen kan ook een inschrijving bij de Kamer van Koophandel vallen. Wanneer moet u zich inschrijven bij de KvK? Wij leggen het uit.

Wat is de KvK eigenlijk?

Allereerst is het interessant om te weten wat een Kamer van Koophandel eigenlijk is. De Kamer van Koophandel (KvK) behartigt de belangen van ondernemingen in Nederland. U kunt daarbij denken aan het ondersteunen van ondernemers bij het starten van hun onderneming, zowel in binnen- als in buitenland. Ook is de KvK een vraagbaak voor ondernemers die ondernemen en die willen innoveren. Maar de KvK is bij de meeste mensen bekend vanwege het beheer van het Handelsregister, hierin zijn alle Nederlandse rechtspersonen en ondernemingen opgenomen.  Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland moeten zich inschrijven in het Handelsregister. Volgens de wet heeft u een onderneming als u zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen, met de bedoeling om winst te maken.

Inschrijven voor eenmanszaak of bv

Bij het opstarten van een bedrijf schrijft u een bedrijfsplan. Een aandachtspunt daarbij is of u zich moet inschrijven bij de KvK. Als u een eenmanszaak start hangt dit af van een aantal criteria. Zo is het van belang dat u goederen en/of diensten levert aan anderen. Voor deze levering vraagt u meer dan een symbolische vergoeding. Vrijwilligerswerk of producten of diensten die u levert vanuit uw hobbybeoefening vallen hier dus niet onder. En u neemt deel aan het economische verkeer. U levert uw producten of diensten dus aan een ieder die u daarvoor vraagt. Als u dit alleen maar doet voor familie en vrienden bijvoorbeeld, dan heeft u geen eenmanszaak en is een inschrijving bij de KvK niet nodig. De meeste freelancers en ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) kiezen als rechtsvorm de eenmanszaak of bv. Bv’s moeten zich altijd inschrijven bij de KvK.

Inschrijven voor overige rechtsvormen

De meeste rechtsvormen voor ondernemingen moeten dus ingeschreven worden bij de KvK. Of u uw bedrijf zelf kunt aanmelden of dat u dit moet laten doen door een intermediair hangt af van de rechtsvorm. Als het gaat om een rechtspersoon (zoals een besloten vennootschap of stichting), zal de notaris waar u de oprichting bij registreert de inschrijving in het register (en dus de KvK) afhandelen.Veruit de meeste starters beginnen echter een eenmanszaak en dan kunt u een deel van de gegevens zelf al digitaal invullen. De volgende rechtsvormen vereisen ook een inschrijving: naamloze vennootschap (nv), vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), vereniging met notariële akte, openbare maatschap, publiekrechtelijke rechtspersoon, vereniging van eigenaars en een coöperatie en onderlinge waarborgmaatschap. Een cv zonder vestiging in Nederland hoeft niet ingeschreven te worden, maar als ondernemingsactiviteiten plaatsvinden in Nederland is het wel mogelijk om de cv te registreren in Nederland.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaand artikel? Of wilt u een businessplan laten maken? Wij helpen u graag verder in een persoonlijk gesprek. Neem gerust contact met ons op!