Een ondernemingsplan bij een overname, is dat nodig?

ondernemingsplan laten schrijven

Als u een onderneming start, is het meestal een vanzelfsprekendheid om van te voren uitvoerig onderzoek te doen naar kansen en bedreigingen. U wilt tenslotte weten of uw nieuwe onderneming kans van slagen heeft. Dit mondt vaak uit in het (laten) schrijven van een ondernemingsplan. Als u overweegt een bedrijf over te nemen is het wellicht minder vanzelfsprekend om een ondernemingsplan te (laten) schrijven. Wat levert het u op als u besluit een en ander goed in kaart brengen? Anders gezegd: een ondernemingsplan bij een overname, is dat nodig?

Het ‘onderbuikgevoel’ voorbij

Mensen zijn ingewikkelde wezens. Naast de ratio en de kennis, speelt het ‘onderbuikgevoel’ een belangrijke rol bij het nemen van de beslissing of u een bedrijf overneemt. En dat is vaak een goede raadgever. Maar soms ook helemaal niet en is er meer informatie nodig. Zo helpt het schrijven van een bedrijfsplan u objectief bij het bepalen of uw nieuwe onderneming kansrijk is. Juist bij de overname van een familiebedrijf kunnen sentimenten de overhand nemen. En natuurlijk mag dat een (bij)rol spelen. Maar het is juist dan belangrijk dat u zich laat leiden door de feiten en reële cijfers. Een ondernemingsplan bij een bedrijfsovername zorgt ervoor dat u op basis van objectief onderzoek de juiste beslissingen kunt nemen.

Informatie maakt u sterke partij

Hoe meer u weet van de markt waarin het bedrijf dat u wilt overnemen zich bevindt, hoe sterker uw positie is. Sterker omdat u op basis van cijfers van het bedrijf zelf, de concurrenten en de bedrijfstak  goed kunt bepalen wat de slagingskans is. En dat zorgt ervoor dat het gemakkelijker is om partners die u eventueel nodig heeft, te overtuigen van participatie op een of andere manier. Zeker als er geld gemoeid is met dat wat u van partijen vraagt is overzicht, inzicht en aanpak van groot belang. In een businessplan kunt u alle relevante informatie (laten) opnemen. Een ander belangrijk voordeel is dat deze informatie voor uw eigen onderneming van belang is. Hoe meer u weet over de markt, de afnemers, de aanbieders en hoe uw rol daarin is, hoe groter de kans op succesvol ondernemen is.

Toekomstbestendig ondernemen

Een ander belangrijk punt van aandacht is dat u geen onderneming overneemt voor de korte termijn. U maakt deze keuze in de meeste gevallen met het idee lang en succesvol te ondernemen. Als u een ondernemingsplan (laat) maken is er niet alleen aandacht voor de huidige situatie binnen het bedrijf. Het plan gaat ook in op de overgangsfase (tijdens en vlak na de overname) en de toekomstvisie. U heeft als het ware een kijkje in de toekomst. Hiermee is het ook mogelijk om bij te sturen in de komende jaren daar waar het nodig is. Uw geformuleerde ondernemingsdoelstellingen vormen daarbij de leidraad.

Al met al is het hebben van een businessplan bij een overname geen overbodige luxe. Geen situatie is dezelfde en het ondernemingsplan wordt op maat geschreven. Uw situatie en doel zijn daarbij leidend. Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaand artikel?  Of over het (laten) schrijven van een bedrijfsplan? Wij helpen u graag verder in een persoonlijk gesprek. Neem gerust contact met ons op!