Ondernemingsplan Checklist: een SWOT-analyse maken

swot analyse maken ondernermingsplan

Voordat u uw nieuwe bedrijf in de markt zet, is het verstandig om te bepalen wat uw marketingstrategie wordt. Hiervoor doet u vanzelfsprekend marktonderzoek. Maar hoe vertaalt u uw bevindingen nu naar een goed onderbouwde strategie? De SWOT-analyse is hiervoor een beproefde methode. Dit bedrijfskundige model helpt u om uw sterke en zwakke punten inzichtelijk te maken. Op basis van de SWOT-analyse kunt u duidelijk vaststellen of uw bedrijfsplan en uw nieuwe product of dienst voldoende potentie hebben om de doelmarkt te veroveren.

Wat is een SWOT-analyse?

De Engelse afkorting SWOT staat voor:

S = Strengths (Sterktes)

W = Weaknesses (Zwaktes)

O = Opportunities (Kansen)

T = Threats (Bedreigingen)

Simpel gezegd is een SWOT-analyse dus een sterkte-zwakte analyse, waarbij u uw eigen sterktes en zwaktes analyseert en afzet tegen de kansen en bedreigingen in de omgeving. In principe kunt u een SWOT-analyse invullen en toepassen op verschillende aspecten van uw bedrijf en zelfs op uw persoonlijke leven. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. In dit artikel gaan we echter dieper in op het gebruik van de SWOT-analyse voor een ondernemingsplan.

ondernemingsplan swot analyse maken

Een SWOT-analyse voor uw ondernemingsplan maken: de voordelen op een rij

We hebben het al vaker gezegd: een bedrijfsplan schrijven, doet u in de eerste plaats voor uzelf. Dat geldt ook voor het maken van een SWOT-analyse. Als ondernemer staat u immers een stuk sterker als u uw eigen positie in de markt goed kent, weet waar u aan moet werken en weet hoe u uw concurrenten een stap voor kunt blijven. Het goed uitvoeren van een SWOT-analyse vergt echter wel wat tijd en moeite. Waardoor vooral kleinere ondernemers het uitvoeren van een SWOT-analyse voor zich uitschuiven of er liever helemaal niet aan beginnen. Toch loont het zeker de moeite. Wij zetten de voordelen voor u op een rij. Een SWOT-analyse geeft u:

 • Duidelijk inzicht in de slagingskans van uw ondernemingsplan.
 • Een compleet overzicht van alle commerciële verbeterpunten, die u in het marketingplan kunt uitwerken.
 • Een betere uitgangspositie bij een financieringsaanvraag en opstellen van een financieel plan.
 • Een beter begrip van eventuele problemen die de groei van uw startup kunnen belemmeren.
 • Inzicht in de markt en de concurrentiepositie van uw (toekomstige) bedrijf.
 • Een realistisch beeld van de haalbaarheid van uw plannen.

Stappenplan voor het maken van een sterkte-zwakte analyse

Om u op weg te helpen, hebben wij een praktisch stappenplan ontwikkeld voor het maken van een goede sterkte-zwakte analyse. Dit stappenplan is onderverdeeld in een interne analyse (de sterktes en zwaktes van uw bedrijf) en een externe analyse (de kansen en bedreigingen in de omgeving). U kunt daarbij gebruik maken van de SWOT-analyse vragenlijst. Nadat u de verschillende interne en externe factoren in kaart heeft gebracht, kun u de resultaten uit de SWOT-analyse visualiseren in een zogenaamde confrontatiematrix. Deze matrix vormt ook een onderdeel van uw businessplan.

Interne analyse: sterke en zwakke punten

Voor het uitvoeren van een SWOT-analyse voor uw businessplan richt u zich eerst op de plus- en minpunten van uw bedrijf. Zo maakt u inzichtelijk waar de kracht van uw onderneming ligt ten opzichte van de concurrentie. Ook weet u na het invullen van de interne SWOT-analyse vragenlijst wat uw zakelijke ontwikkelingspunten zijn. Het is de bedoeling dat u 3 tot 5 sterke punten en een gelijk aantal zwakke punten boven water haalt. Om dit te bereiken, kunt u zichzelf onderstaande vragen stellen.

Sterktes:

 1. Wat is de toegevoegde waarde van mijn product of dienst?
 2. Welke oplossing biedt mijn bedrijf en wat zijn de voordelen voor de klant?
 3. Hoe onderscheidt mijn bedrijf zich ten opzichte van directe concurrenten?
 4. Waarom kiezen klanten voor mijn bedrijf en niet voor de concurrentie?
 5. Wat zijn de unieke voordelen van mijn product of dienst, ook wel bekend als USP’s (Unique Selling Points)?

Zwaktes:

 1. Wat kan er vanuit mijn bedrijf verbeterd worden?
 2. Waarom hebben sommige consumenten minder vertrouwen in mijn product, dienst of organisatie?
 3. Welke problemen ervaren klanten in de communicatie met mijn bedrijf?
 4. Waarom kiezen klanten er soms voor om over te stappen naar een product van de concurrentie?
 5. Zijn er verbeterpunten op het gebied van sales en marketing, om de doelgroep effectiever te bereiken?

Externe analyse: kansen en bedreigingen

In de externe analyse brengt u alle afnemers, concurrenten, distributiekanalen en overige omgevingsfactoren afzonderlijk in kaart. De externe SWOT-analyse geeft duidelijk inzicht in de kansen en bedreigingen, die elke externe factor met zich meebrengt. Doe hier hetzelfde als bij de interne analyse: beantwoord de vragen en formuleer vervolgens 3 tot 5 kansen en een gelijk aantal bedreigingen.

Kansen:

 1. Op welke nieuwe trends kan ik inspelen?
 2. Zijn er trends en innovaties die ik in mijn voordeel kan gebruiken?
 3. Welke kansen liggen er op het gebied van distributiekanalen?
 4. Welke ontwikkelingen kunnen concurrentievoordeel opleveren?
 5. Zijn er internationale handelsmogelijkheden?

Bedreigingen:

 1. Welke logistieke risico’s kunnen mijn product of bedrijf negatief beïnvloeden?
 2. Kan ik blijvend inspelen op technologische innovaties in mijn doelmarkt?
 3. In hoeverre is toenemende concurrentie een bedreiging voor mijn bedrijf?
 4. Voldoe ik continu aan de eisen vanuit de markt?
 5. Welke nieuwe wetten, regels of richtlijnen zijn een bedreiging voor mijn concurrentiepositie?

Formuleer de antwoorden op de SWOT-analyse vragenlijst SMART

Om de uitkomsten van uw sterkte-zwakte analyse doeltreffend te kunnen verwerken in uw strategisch marketingplan als onderdeel van uw bedrijfsplan, is het belangrijk dat u ze zo concreet en meetbaar mogelijk verwoordt. De strategische doelstellingen die uit uw sterkte-zwakte analyse naar voren komen, kunt u daarom het beste ‘SMART’ in uw bedrijfsplan formuleren. De afkorting SMART staat voor ‘Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden’.

swot analyse ondernemingsplan maken

De confrontatiematrix: visualiseer de resultaten in uw ondernemingsplan

Als het goed is, heeft u nu voor ieder onderdeel zo’n 3 à 5 aspecten benoemd. Deze kunt u in een overzichtelijk SWOT-analyse schema zetten. Een stap verder gaat de confrontatiematrix. Hierbij zet u de verschillende aspecten tegen elkaar af. Zet de interne sterktes en zwaktes van uw bedrijf op de horizontale as en de externe kansen en bedreigingen op de verticale as van het schema. Stel uzelf daarna steeds de volgende vraag:

 • Stelt deze sterkte mij in staat om deze kans te benutten?
 • Verhindert deze zwakte mij om deze kans te benutten?
 • Stelt deze sterkte mij in staat om deze bedreiging te weren?
 • Verhindert deze zwakte mij om deze bedreiging te weren?

Zo kunt u met behulp van de confrontatiematrix de belangrijkste punten van het (interne en externe) sterkte-zwakte model op een visueel eenvoudige wijze in uw ondernemingsplan presenteren. Zie onderstaand voorbeeld:

swot analyse confrontatiemix ondernemingsplan

Een SWOT-analyse maken voor uw ondernemingsplan? Neem contact op

Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij het uitvoeren van een SWOT-analyse voor uw ondernemingsplan? Of wilt u een businessplan laten schrijven? Credo begeleidt u graag bij het opstellen van een overtuigende confrontatiematrix als onderdeel van uw marketingplan, met als doel de beoordeling van uw financieringsaanvraag positief te beïnvloeden. Neem gerust contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Waar staat SWOT-analyse voor?

SWOT staat voor de Engelse termen Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In een SWOT-analyse koppel je de sterktes en zwaktes (intern) van een bedrijf aan de kansen en bedreigingen (extern) in de markt.

Wat is een confrontatiematrix?

In  de confrontatiematrix worden de sterke en zwakke punten uit de interne analyse afgezet tegen de kansen en bedreigingen uit de externe analyse met als doel een strategie te ontwikkelen. De confrontatiematrix komt voort uit de SWOT-analyse en ligt ten grondslag aan de strategie en de bijbehorende implementatie.

Waarom is het belangrijk om de input SMART te verwoorden?

Om de uitkomsten van uw sterkte-zwakte analyse doeltreffend te kunnen verwerken in uw strategisch marketingplan als onderdeel van uw bedrijfsplan, is het belangrijk dat u ze zo concreet en meetbaar mogelijk verwoordt. De strategische doelstellingen die uit uw sterkte-zwakte analyse naar voren komen, kunt u daarom het beste ‘SMART’ in uw bedrijfsplan formuleren. De afkorting SMART staat voor ‘Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden’.