Ondernemingsplan Checklist: maak een SWOT-analyse

Ondernemingsplan Checklist van Credo: maak een SWOT analyse.

De SWOT-analyse wordt als basis gebruikt om de marketingstrategie zo duidelijk mogelijk in uw ondernemingsplan te verwoorden. Dit bedrijfskundige model is een veelgebruikte tool voor het maken van een interne en externe analyse van zowel uw sterke als zwakke punten. Op basis van de SWOT-analyse kunt u duidelijk vaststellen of uw bedrijfsplan, uw nieuwe product of dienst voldoende potentie heeft om de doelmarkt te veroveren. De resultaten uit deze sterkte-zwakte analyse worden vervolgens uitgebreid uitgelicht in het marketingplan, dat de commerciële basis vormt van uw ondernemingsplan.

De Engelse afkorting SWOT staat voor:

S = Strengths (Sterktes)
W = Weaknesses (Zwaktes)
O = Opportunities (Kansen)
T = Threats (Bedreigingen)

Een SWOT-analyse voor uw bedrijfsplan maken: de voordelen op een rij

Waarom zou een SWOT-analyse voor uw bedrijfsplan maken? Wij zetten de voordelen voor u op een rij:

Stappenplan voor het maken van een sterkte-zwakte analyse

Hieronder volgt een praktisch stappenplan voor het maken van een sterkte-zwakte analyse. De resultaten uit de SWOT-analyse kunt u vervolgens visualiseren in een zogenaamde confrontatiematrix. Deze matrix wordt ook aan uw ondernemingsplan toegevoegd.

Interne analyse: sterke en zwakke punten

Aan de hand van de interne SWOT-analyse maakt u inzichtelijk wat de sterke en zwakke punten van uw onderneming zijn ten opzichte van de concurrentie. Hieronder volgen enkele voorbeelden van vragen, die u zichzelf kunt stellen om 3 tot 5 sterke punten en een gelijk aantal zwakke punten in uw ondernemingsplan in kaart te brengen.

Sterktes
1. Wat is de toegevoegde waarde van mijn product/dienst?
2. Welke oplossing biedt mijn bedrijf en wat zijn de voordelen voor de klant?
3. Hoe onderscheidt mijn bedrijf zich van de directe concurrenten?
4. Waarom gaan klanten naar mijn bedrijf, in plaats van naar de concurrentie?
5. Wat zijn de unieke voordelen van mijn product of dienst, ook wel bekend als USP’s (Unique Selling Points)?

Zwaktes
1. Wat kan er vanuit mijn bedrijf verbeterd worden?
2. Waarom hebben sommige consumenten minder vertrouwen in het product of mijn organisatie?
3. Welke problemen ervaren klanten in de communicatie met mijn bedrijf?
4. Waarom kiezen kanten er soms voor om over te stappen naar een product van de concurrentie?
5. Zijn er verbeterpunten op het gebied van sales en marketing, om de doelgroep effectiever te bereiken?

Externe analyse: kansen en bedreigingen

In de externe analyse brengt u alle afnemers, concurrenten, distributiekanalen en overige omgevingsfactoren afzonderlijk in kaart. De externe SWOT-analyse geeft duidelijk inzicht in de kansen en bedreigingen, die elke externe factor met zich meebrengt. Beantwoord onderstaande vragen om een duidelijk beeld te krijgen van alle kansen en bedreigingen. Formuleer vervolgens voor elk onderdeel 3 tot 5 van de belangrijkste elementen en voeg deze toe aan de confrontatiematrix van uw ondernemingsplan.

Kansen
1. Op welke nieuwe trends kan ik inspelen?
2. Welke nieuwe technologische ontwikkelingen zijn er gaande in mijn branche?
3. Welke kansen liggen er op het gebied van distributiekanalen?
4. Welke ontwikkelingen kunnen concurrentievoordeel opleveren?
5.  Is er op de internationale markt een stijgende behoefte naar mijn product of dienst?

Bedreigingen
1. Welke logistieke risico’s kunnen mijn product of bedrijf negatief beïnvloeden?
2. Kan ik blijvend inspelen op technologische innovaties in mijn doelmarkt?
3. In hoeverre is toenemende concurrentie een bedreiging voor mijn bedrijf?
4. Voldoe ik continu aan de eisen vanuit de markt?
5. Welke nieuwe wet- of regelgevingen zijn een bedreiging voor mijn concurrentiepositie?

De confrontatiematrix: visualiseer de resultaten in uw ondernemingsplan

De confrontatiematrix is een praktisch hulpmiddel, die u kunt gebruiken om de resultaten uit uw SWOT-analyse te visualiseren en vervolgens in uw strategische marketingplan te verwerken. In de matrix worden uitsluitend de meest doorslaggevende SWOT-elementen schematisch weergegeven. In het schema worden de sterke en zwakke punten horizontaal weergegeven en de kansen en bedreigingen verticaal getoond. Zo kunt u met behulp van de confrontatiematrix de belangrijkste punten van het (interne en externe) sterkte-zwakte model op een visueel eenvoudige wijze in uw ondernemingsplan presenteren. Hieronder volgt een voorbeeld-matrix:

SWOT-analyse-confrontatiematrix-ondernemingsplan

Zorg ervoor dat de belangrijkste elementen zo concreet mogelijk en meetbaar in de matrix worden verwoord. De strategische doelstellingen die uit uw sterkte-zwakte analyse naar voren komen, kunt u daarom het beste ‘SMART’ in uw bedrijfsplan formuleren. De afkorting SMART staat voor ‘Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden’.

Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij het uitvoeren van een SWOT-analyse voor uw ondernemingsplan? Credo begeleidt u graag bij het opstellen van een overtuigende confrontatiematrix als onderdeel van uw marketingplan, met het doel om de beoordeling van uw financieringsaanvraag positief te beïnvloeden.

Neem gerust contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.