Financieel plan voorbeeld; zo ziet een financieringsplan eruit

voorbeeld financieel plan

Het financieel plan vormt het fundament onder uw bedrijfsplan. Het is de cijfermatige weergave op basis waarvan u uw plannen en ideeën kunt gaan vormgeven. Bovendien is het onmisbaar bij de aanvraag van financiering. Met een goed financieringsplan overtuigt u de bank of andere investeerders om geld te steken in uw bedrijf. Maar hoe ziet zo’n financieringsplan er nu precies uit? Wij laten u in dit artikel een financieel plan voorbeeld zien als onderdeel van uw ondernemingsplan.

Tip: Liever direct aan de slag met een voorbeeld ondernemingsplan template? Op Voorbeeld-ondernemingsplannen.nl vindt u compleet uitgewerkte voorbeeldplannen (inclusief financieel plan) die u zelf snel en eenvoudig kunt aanpassen met uw eigen gegevens om er een uniek ondernemingsplan van te maken.  

Een financieel plan maken: investerings- en financieringsbegroting

Een bedrijf starten kost geld. Daarom beginnen we ons voorbeeld voor een financieel plan met een investerings- en financieringsbegroting. Hiermee krijgt u een goed inzicht in hoeveel geld u nodig heeft om uw plannen te realiseren. Maak hierbij onderscheid tussen bedrijfsmiddelen die u nodig heeft voor de lange termijn (vaste activa) en bedrijfsmiddelen voor de korte termijn (vlottende activa). Onder vaste activa vallen bijvoorbeeld zaken als een kantoor, een bedrijfsauto, computers en software. Met vlottende activa worden bedrijfsmiddelen bedoeld die korter dan een jaar in uw bedrijf zullen zijn. Denk aan opstart- en promotiekosten, voorraden en voorfinanciering van btw.

financieringsplan voorbeeld

Breng in kaart hoe u de kosten gaat financieren

Vervolgens brengt u in kaart hoe u deze kosten gaat financieren. Misschien heeft u bepaalde bedrijfsmiddelen al in uw bezit of heeft u eigen spaargeld dat u kunt gebruiken. Het kan ook zijn dat familie of vrienden u geld willen lenen. Dit vormt samen het eigen vermogen. Houd er rekening mee dat de meeste kredietverstrekkers ervan uitgaan dat u minimaal 20% eigen vermogen inbrengt. Wat er dan nog overblijft, is het bedrag dat u nodig heeft van de bank, een investeerder, kredietverstrekker of via crowdfunding. Dit wordt vreemd vermogen genoemd. Zet het eigen vermogen en het vreemd vermogen onder de noemer passiva op de balans.

overzicht kosten

Het is verstandig om grote investeringen te onderbouwen met offertes, zodat u en eventuele investeerders straks zeker weten dat de inschatting realistisch is.

Bereken uw solvabiliteit

Vervolgens kunt u uw solvabiliteit berekenen. Dit is de verhouding van uw eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. Investeerders beoordelen de financieringsaanvraag en het ondernemingsplan deels op basis van uw solvabiliteitsratio.

Voorbeeld financieel plan: de exploitatiebegroting

In ons ‘financieel plan maken voorbeeld’ mag de exploitatiebegroting oftewel de winst- en verliesrekening niet ontbreken. In deze begroting berekent u welke omzet u verwacht te halen en of dit voldoende is om de kosten te dekken en winst te maken. Om een correcte prognose te maken bepaalt u per product of dienst de omzet, waar u vervolgens de inkoopkosten vanaf trekt. Breng daarna al uw zakelijke kosten en de belastingafdracht in kaart. Vergeet daarbij niet dat de afschrijving van uw bedrijfsmiddelen ook onder uw zakelijke kosten valt.

exploitatiebegroting financieel plan

Financieringsplan voorbeeld: een liquiditeitsbegroting maken

Het maken van een liquiditeitsbegroting heeft als doel inzicht te krijgen in de geldstromen van uw bedrijf. Zo weet u of u in een bepaalde periode voldoende geld op uw rekening heeft staan om een investering te doen of wanneer u wellicht geld tekort gaat komen om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Voor het maken van een gedegen liquiditeitsbegroting zetten we in ons ondernemingsplan en financieel plan voorbeeld bovenaan het beginsaldo gevolgd door de inkomsten en uitgaven per maand. Let erop dat u bij de liquiditeitsbegroting de btw niet vergeet.

liquiditeitsbegroting financieel plan

Zorg voor een goede onderbouwing

Naast een correcte en realistische weergave van de financiële cijfers, is het belangrijk dat u uw financieringsplan goed onderbouwt. Investeerders vinden het daarbij prettig als u hun ‘taal’ spreekt. Dit doet u bijvoorbeeld door in uw ondernemingsplan verschillende scenario’s te schetsen en aan te tonen dat u heeft nagedacht over wat er gebeurt als er iets tegenzit. Hoe vangt u tegenslagen op? Op welke manier zorgt u voor reserves zodat u uw aflossingen en rentes toch kunt voldoen? Hierbij kan uw privésituatie ook een rol spelen. Sommige investeerders vragen daarom om een privé-begroting als onderdeel van uw financieel plan. Het is voor u als ondernemer immers ook van belang dat u iedere maand uw hypotheek of huur kunt betalen.

Meer weten over het financieel plan voorbeeld voor uw ondernemingsplan?

De adviseurs van Credo Ondernemingsplan hebben een sterke bedrijfskundige, financiële en commerciële achtergrond en ruime ervaring met verschillende banken, investeerders en instanties, waardoor zij precies weten hoe een goed financieel plan moet worden geschreven en opgebouwd. Zij helpen u graag bij het maken van een ondernemingsplan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Waar bestaat een financieel plan uit?

Het financieel plan vormt het fundament onder uw ondernemingsplan en bestaat uit vier onderdelen, namelijk een investeringsbegroting, een financieringsoverzicht, een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting.

Hoe berekent u de solvabiliteit van uw onderneming?

De solvabiliteit van uw onderneming is de verhouding van uw eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. Investeerders beoordelen een financieringsaanvraag en het ondernemingsplan deels op basis van uw solvabiliteitsratio.

Wat is een exploitatiebegroting?

In deze begroting berekent u welke omzet u in de komende drie jaar verwacht te behalen. Om de bruto winst te berekenen trekt u de inkoopkosten van de omzet af. Daarna kunt u de nettowinst berekenen door de vaste kosten af te trekken van de bruto winst. Vergeet daarbij niet dat de afschrijving van uw bedrijfsmiddelen ook onder uw zakelijke kosten valt.