Zo stelt u een liquiditeitsbegroting op

Zo stelt u een liquiditeitsbegroting op

Bij het opstellen van een ondernemingsplan belicht u alle aspecten van uw (toekomstige) bedrijf. Het financiële deel is hier één van de belangrijkste onderdelen van. Zonder goed onderbouwde financiële plannen is het immers lastig om investeerders aan te trekken. Ook is het voor uzelf belangrijk om een duidelijk inzicht te hebben in de financiële toekomst van uw onderneming. De financiële plannen bestaan uit meerdere begrotingen. In dit artikel leest u meer over één van deze begrotingen, namelijk de liquiditeitsbegroting.

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Om een liquiditeitsbegroting te kunnen opstellen is het belangrijk dat u begrijpt wat een liquiditeitsbegroting inhoudt. Op een liquiditeitsbegroting zet u de verwachte inkomsten en uitgaven van uw bedrijf voor een bepaalde periode. Dit kan bijvoorbeeld voor een maand, maar ook voor een kwartaal zijn. Aan de hand van de liquiditeitsbegroting krijgt u inzicht in de geldstromen binnen uw bedrijf. Zo weet u of er voldoende geld is voor belangrijke uitgaven, zoals de salarissen van het personeel en de huur van het bedrijfspand. Ook ziet u gemakkelijker of er ruimte is voor het doen van een investering of in welke maanden u juist extra geld nodig heeft.

U stelt een liquiditeitsbegroting vaak voor langere termijn op. In een ondernemingsplan is een termijn van drie jaar gangbaar. Zo ziet u bijvoorbeeld direct dat er in mei meer uitgaven zijn in verband met het uitbetalen van vakantiegeld, dat er in de zomerperiode misschien minder inkomsten verwacht worden door de vakantieperiode of dat u in uw piekmaanden juist hogere inkomsten verwacht. Door dit soort inzichten weet u precies hoe u de geldstromen binnen uw bedrijf het beste kunt managen. Ook zien investeerders zo dat u maandelijks voldoende inkomsten verwacht om uw bedrijf draaiende te houden.

Hoe stelt u een liquiditeitsbegroting op?

De liquiditeitsbegroting is dus als het ware een financiële jaarkalender voor uw onderneming. Bij het opstellen maakt u dus ook een overzicht per maand. Dit begint uiteraard met een beginsaldo van de maand. Daarna inventariseert u alle inkomsten en uitgaven van die maand, inclusief btw. Hierbij houdt u rekening met de data waarop het geld daadwerkelijk op uw rekening staat. Zo is de gemiddelde betaaltermijn vaak 45 dagen. Dat betekent dat het geld van een gestuurde factuur pas in de volgende maand of de maand erop echt beschikbaar is. U houdt rekening met periodieke uitgaven, maar ook met eenmalige investeringen. Neem ook rustige vakantieperiodes of juist drukke piekmaanden mee. Dit doet u voor elke maand van het jaar. Zo krijgt u een eerlijk beeld van uw financiële middelen gedurende een jaar.

Wat is het verschil tussen een exploitatie- en een liquiditeitsbegroting?

De liquiditeitsbegroting is niet de enige begroting die u voor uw bedrijf opstelt. Een andere belangrijke begroting is de exploitatiebegroting. Waar u bij de liquiditeitsbegroting naar de inkomsten per maand of kwartaal kijkt voor de komende drie jaar, is de exploitatiebegroting vaak opgesteld per jaar voor de komende drie jaar. Op de exploitatiebegroting staan alle verwachte omzet en kosten van uw onderneming per jaar. Zo wordt duidelijk of uw bedrijf winst kan maken. Op de exploitatiebegroting staan alle bedragen exclusief btw, omdat deze geen invloed hebben op het uiteindelijke resultaat. Op de liquiditeitsbegroting staan ze juist inclusief btw, omdat dat geld wel op de rekening binnenkomt of juist betaald moet worden.

Hulp bij het opstellen van de verschillende begrotingen

We begrijpen dat het opstellen van de verschillende financiële begrotingen voor uw ondernemingsplan behoorlijk verwarrend kan zijn. Wat hoort er nou wel of juist niet thuis op een bepaalde begroting? En dat terwijl een kloppende begroting van groot belang is bij het binnenhalen van investeerders. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van deze belangrijke begrotingen? Neem dan gerust contact op met ons. We helpen u graag verder bij het neerzetten van een sterk ondernemingsplan waar u écht verder mee komt.