Zo schrijf je de interne analyse van je ondernemingsplan

Interne analyse schrijven

In de meeste gevallen bevat een goed businessplaneen zogenaamde SWOT analyse. In deze analyse worden de kansen en bedreigingen en de sterke en zwakke punten van de onderneming in kaart gebracht. Naast een externe analyse bestaat de SWOT daarom ook uit een interne analyse van de organisatie. Deze interne analyse is van cruciaal belang voor de strategie van uw onderneming. In deze blog vertellen wij u waarom.

Waarom een interne analyse schrijven?

Om de producten of de diensten van de onderneming succesvol te kunnen verkopen, is het belangrijk dat u de sterke en zwakke punten van de organisatie kent. Het schrijven van een goede interne analyse is daarom belangrijk voor de marketingstrategie. Dankzij deze analyse krijgt u een duidelijk beeld van de commerciële zwaktes en sterktes van uw bedrijfsidee. Daardoor krijgt u meer inzicht in uw concurrentiepositie. Bovendien geeft een interne analyse een goede indruk van de haalbaarheid van uw bedrijfsidee, waardoor u eventuele investeerders makkelijker over de streep kunt trekken. Vindt u het lastig om de interne analyse zelf te schrijven? U kunt er ook voor kiezen om het volledige ondernemingsplan te laten maken.

Onderdelen van een interne analyse

Met een interne analyse worden dus de sterke en zwakke kanten van uw bedrijfsidee in kaart gebracht. Dit doet u over het algemeen op drie onderdelen, namelijk; organisatorisch, marketingtechnisch en financieel. Allereerst brengt u dus de organisatie in kaart; welke bedrijfsvorm gaat u kiezen, welke bedrijfscultuur heeft u voor ogen en wat zijn de doelstellingen? Daarnaast moet u bepalen welke competenties u in huis heeft en wat dit voor de organisatie zal betekenen. Bij het onderdeel marketing gaat u in op de gewenste positionering en targeting. Er bestaan veel verschillende modellen om de interne marketing analyse vorm te geven. Het laatste onderdeel van de interne analyse heeft tot slot betrekking op de financiële aspecten van de onderneming. Welke financiële middelen zijn er bijvoorbeeld nodig? Hoeveel eigen geld is er en in hoeverre is het nodig om investeerders aan te trekken?

Sterke punten van de organisatie

Voor alle drie de onderdelen van de interne analyse gaat u in op de sterke en zwakke punten. Allereerst maakt u inzichtelijk wat de kracht van uw onderneming zal zijn. Wat maakt uw product of dienst uniek? Welke concurrerende competenties bezit u en hoe gaat uw bedrijf onderscheidend zijn op het gebied van marketing? In dit gedeelte van de analyse brengt u dus voornamelijk de USP’s (Unique Selling Points) in kaart.

Zwakke punten van de organisatie

Natuurlijk is het ook belangrijk om inzicht te hebben in de zwakke punten van de organisatie. Dit maakt het immers mogelijk om hierop te anticiperen en uw positie te verbeteren. Ga voor alle drie de onderdelen na wat de mogelijke verbeterpunten zijn. Welke uitdagingen brengt uw organisatiestructuur met zich mee? Wat zijn de belangrijkste knelpunten voor de verkoop van uw product of dienst en welke financiële drempels zijn er?

Hulp nodig bij het schrijven van de interne analyse voor uw ondernemingsplan? Wij zijn u graag van dienst. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.