Marktonderzoek voor uw nieuwe onderneming; zo pakt u dat aan

het uitvoeren van een marktonderzoek voor een ondernemingsplan

Bent u van plan om een onderneming op te richten? Zet dan altijd eerst een aantal stappen voordat u daadwerkelijk aan de slag gaat. U heeft een idee en verwacht dat uw bedrijf kans van slagen heeft. Vaak voelt u dat aan maar is dit vermoeden niet gebaseerd op feiten. Daarom is het verstandig om marktonderzoek te verrichten voor u daadwerkelijk begint. Maar hoe pakt u het uitvoeren van zo’n marktonderzoek aan?

Hoe doet u marktonderzoek?

U kunt marktonderzoek doen op allerlei manieren. De informatie die u verkrijgt door dit onderzoek wordt vaak gebruikt voor het ondernemingsplan. U kunt gebruik maken van bestaande informatie, dit heet deskresearch. Ook kunt u uw ideeën voorleggen aan potentiële klanten en leveranciers. Denk aan het interviewen van deze mensen, dit is kwalitatief onderzoek. Dit noemen we kwalitatief omdat men tijdens zo’n interview uitgebreid en persoonlijk kan reageren. Bij een kwantitatief onderzoek is het aantal mensen dat u onderzoekt groter. Dit is vaak in de vorm van een enquête die u telefonisch kunt uitvoeren of via een online vragenlijst. Het marktonderzoek bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

1. Hoe zit de markt in elkaar?

U gaat de markt in kaart brengen. Om de markt goed te verkennen is het belangrijk dat u gegevens van uw branche gaat verzamelen. Wat is bijvoorbeeld de gemiddelde omzet binnen uw branche en hoe ziet de kostenverdeling eruit? Dit geeft u een algemene indruk. Het is een veelbelovend teken als bedrijven in de branche winst maken. Neemt de gemiddelde omzet wat af, dan moet u gaan kijken naar de trend in omzet. Als deze trend al langer dalend is, kunt u zich afvragen of uw idee dan nog steeds kans van slagen heeft. Ook doet u onderzoek naar uw vestigingsplaats. Maak een bewuste locatiekeuze door inzicht te krijgen in waar uw klanten en concurrenten zich bevinden. Daarnaast kijkt u of er belangrijke trends en ontwikkelingen zijn die de branche beïnvloeden en welke kansen en bedreigingen hieruit voortvloeien. Deze ontwikkelingen kunnen te maken hebben met bijvoorbeeld de focus op duurzaamheid of de aandacht voor gezondheid etc. Hierna kunt u meteen bedenken hoe u met uw concept kunt inspelen op deze trends en ontwikkelingen.

2. Wie zijn uw concurrenten?

Inventariseer via welke kanalen de producten en diensten gedistribueerd worden binnen uw branche. Wie levert aan wie? Als u in beeld heeft wie de aanbieders zijn, kunt u onderzoeken wie uw grootste concurrenten zijn. Onderzoek waarom zij het goed doen. Hoe bepalend zijn zij voor de branche? Denk ook na over wat u onderscheidend maakt ten opzichte van de concurrent en over waarom klanten voor uw bedrijf moeten kiezen. Als uit uw onderzoek blijkt dat veel bedrijven binnen uw branche overstappen naar een webshop, dan is het wellicht niet verstandig om uw bedrijf in een winkelpand te vestigen. U maakt als het ware een analyse van uw concurrenten.

3. Wie zijn uw klanten?

Het is voor het laten slagen van uw onderneming verstandig om uw klanten te kennen. Wie zijn zij en waar bevinden zij zich? Beschrijf het koopgedrag van uw toekomstige klanten. Wanneer nemen zij uw product of dienst af? Is dat bijvoorbeeld wekelijks, maandelijks of zit er een langere termijn tussen hun aankopen? Verdiep u in de motieven waarom mensen uw product of dienst willen kopen. Is het noodzakelijk voor levensonderhoud of is het luxe? Uit uw onderzoek blijkt ook hoe u klanten naar uw bedrijf kunt trekken. Het is dé basis voor uw marketing!

Uiteraard kunt u nog veel meer zaken opnemen in uw marktonderzoek. De bovenstaande drie elementen zijn in ieder geval absoluut van belang voor het marktonderzoek als u een nieuwe onderneming wilt starten. Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaand artikel? Of over het (laten) schrijven van een bedrijfsplan? Wij helpen u graag verder in een persoonlijk gesprek. Neem gerust contact met ons op!