Een ondernemingsplan maken: de marketingmix

Ondernemingsplan maken: marketingmix in marketingplan uitwerken

Gaat u een eigen bedrijf starten? Gefeliciteerd met deze mooie stap! Zoals u wellicht al wel weet, begint elke onderneming met een goed ondernemingsplan (oftewel bedrijfsplan). Dit plan beschrijft de doelen van het bedrijf, de activiteiten die u gaat ondernemen en de haalbaarheid daarvan. Het bedrijfsplan helpt u om uw ambities concreet te maken. De commerciële basis van een ondernemingsplan is het marketingplan, waarvan de ‘marketingmix’ één van de belangrijkste onderdelen is. De marketing mix is een combinatie van verschillende instrumenten waarmee u de marketingstrategie van uw organisatie kunt invullen. Door deze mix uitgebreid in uw plan uit te werken, geeft u invulling aan uw marketingstrategie voor het lanceren van bijvoorbeeld een nieuw product, een innovatieve dienst of het opzetten van een geheel nieuw bedrijf.

In elk ondernemingsplan en met name in het commercieel plan, moeten deze twee onderdelen te allen tijde duidelijk naar voren komen.

De marketingmix: een praktische benadering van uw marketingplan

Het gebruik van de marketingmix-instrumenten en hun onderlinge wisselwerking, is onder andere afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie van uw bedrijf. Met behulp van de marketingmix werkt u al uw commerciële plannen uit tot een overzichtelijk en praktisch plan van aanpak. Deze praktijkgerichte benadering wordt vervolgens toegevoegd aan het marketingplan. Dit plan en het financieel plan vormen samen de kern van uw ondernemingsplan. Een doelgerichte en strategisch uitgewerkte marketing mix levert daarom een sterke en aantoonbare bijdrage aan het succes van uw bedrijfsidee.

In dit artikel behandelen we de belangrijkste elementen van de marketingmix, die u als basis kunt gebruiken voor het formuleren van uw marketingstrategie, het bepalen van uw marketingbeleid en het opstellen van een compleet strategisch marketingplan.

Het ondernemingsplan beschrijft minimaal 4 P’s van de marketing mix

Bij het opstellen van de marketing mix moet u duidelijk beschrijven op welke wijze u alle marketingactiviteiten in de praktijk gaat uitvoeren. Met de juiste combinatie van 4 (of meer) P’s kunnen marketeers de effectiviteit en bedrijfsresultaten verbeteren. Hieronder worden de 4 P’s van de marketingmix toegelicht. Deze mogen niet ontbreken in het ondernemingsplan voor uw bedrijf!

1. Product

De eerste P staat voor ‘Product’: het onderdeel dat zich richt op het specifieke product dat, of de specifieke dienst die u wilt aanbieden. Dit kunt u eventueel opsplitsen in het fysieke product (vermeld de functionele en esthetische kenmerken zoals afmetingen en functie), het uitgebreide product (beschrijf het fysieke product met toegevoegde eigenschappen, zoals het verpakkingsmateriaal, de gekozen merknaam, de service- en garantievoorwaarden) en het totale product (in feite het uitgebreide product, maar dan met emotionele of instrumentele eigenschappen die door de consument worden toegevoegd).

In dit onderdeel van de marketingmix moet ook aandacht besteed worden aan een overtuigende presentatie van de mogelijkheden, de kansen, het onderscheidende karakter en de toegevoegde waarde van uw product of dienst. De aandachtspunten worden overigens ook in overige onderdelen van uw marketingplan en in diverse andere hoofdstukken van het ondernemingsplan telkens weer wat verder toegelicht.

2. Prijs

De P van ‘Prijs’ is van grote invloed op het slagen van uw bedrijf. Het is voor zowel de aanbieder als voor de klant een belangrijke factor. Centraal in dit onderdeel van de marketingmix staat het bepalen van de prijs van het product of de dienst. Het is daarom van belang dat u uitgebreid onderzoek doet naar de behoefte aan het nieuwe product of dienst, de wensen van uw doelgroep en de prijs die door uw concurrentie wordt gehanteerd. Houd er rekening mee dat de prijs in de meeste productcategorieën snel verandert.

3. Plaats

In de marketingmix geeft u bij de derde P, die van ‘Plaats’, duidelijk aan waar klanten uw product of dienst kunnen aanschaffen. Geef antwoord op vragen als ‘waar verkoop ik mijn product of dienst?’, ‘hoe komt het bij de afnemer?’ en ‘voor wat voor distributiestrategie kies ik?’. Het is belangrijk dat de Plaats aansluit bij de doelgroep en bij het imago van uw bedrijf. Beschrijf voor deze P niet alleen uw vestigingsplaats en de verkooplocatie(s), maar ook de verschillende distributiekanalen die worden ingezet, zoals een fysieke winkel, een webwinkel, eventuele leveranciers en distribiteurs. U kunt kiezen uit drie verschillende soorten distributie, zoals de intensieve vorm met zoveel mogelijk verkooppunten (denk maar aan waar frisdranken allemaal te koop zijn), ten tweede een selectieve distributie waarbij u een selectie van verkooppunten maakt (op basis van een aantal criteria, zoals de aanwezige vakkennis bij een computerverkoper) en als laatste een exclusieve distributie met weinig verkooppunten (voor bijvoorbeeld een exclusief kleding- of automerk).

4. Promotie

In het onderdeel ‘Promotie’ wordt een overzicht gegeven van de verschillende promotiekanalen die worden ingezet om uw product of dienst onder de aandacht van uw doelgroep te brengen. In dit laatste onderdeel van de 4 P’s maakt u duidelijk met welke middelen u de verkoop gaat stimuleren. Dat kan zowel offline als online. Enkele voorbeelden van promotieactiviteiten zijn het organiseren van productpresentaties, het presenteren van uw bedrijf op branche-gerelateerde beurzen en evenementen en het actief participeren in professionele netwerken. Denk bijvoorbeeld ook aan offline en online advertenties, (e-mail) nieuwsbrieven, promotie via social media, optimalisatie van uw resultaten in de zoekmachine, en het adverteren via de zoekmachine. Het onderdeel ‘Promotie’ bevat een duidelijke beschrijving van deze marketingactiviteiten.

Ter ondersteuning van deze P kunt u een promotieplan opstellen, waarin u strategische beslissingen vastlegt, zoals de bepaling van de promotiedoelgroep, van de promotiedoelen en de boodschap, evenals van het promotiebudget, plus de verdeling van het promotiebudget over de instrumenten. Wellicht is het handig om ter vergelijking een promotieplan voorbeeld te raadplegen voordat u begint aan het opstellen van uw eigen plan.

Extra P’s die u in uw marketingplan kunt toelichten

Naast de hierboven beschreven 4 P’s zijn er in de loop van de jaren nog diverse andere onderdelen aan het oorspronkelijke model toegevoegd. Enkele voorbeelden hiervan zijn P’s zoals ‘Personeel’, ‘Proces’, ‘Periferie’, ‘Packaging’, ‘Presentatie’ en ‘Partners’. Afhankelijk van uw bedrijfsidee en de branche waarin u gaat opereren, kan het toevoegen van extra P’s juist sterk bijdragen aan de onderscheidende en overtuigende kracht van uw ondernemingsplan.

Hulp nodig bij het opstellen van uw bedrijfsplan?

Kunt u wel wat hulp of advies gebruiken bij het uitwerken van uw marketingmix, het vormgeven van uw marketingplan, of wilt u uw ondernemingsplan laten schrijven door een specialist? Of wil je bijvoorbeeld een hotel starten in Nederland? Credo ondersteunt u graag tijdens het gehele traject, van het uitwerken van uw bedrijfsidee tot de complete ontwikkeling van een strategisch ondernemersplan. Neem vandaag nog contact met ons op en maak direct een geheel vrijblijvende afspraak.