Ondernemingsplan schrijven: 5 voordelen van een begroting

Ondernemingsplan schrijven: 5 voordelen van een begroting maken

Ondernemers die financiering willen aanvragen voor nieuwe ondernemingsplannen, zijn gebaat bij het opstellen van een strategisch en financieel onderbouwd ondernemingsplan. Voor het doen van een financieringsaanvraag is het bovendien noodzakelijk om een aantal financiële begrotingen aan de bank te overleggen. Deze begrotingen vormen tezamen het financieel plan en leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van de financieringsaanvraag (het ondernemersplan). Het maken van een begroting voor uw ondernemingsplan brengt daarnaast nog vele andere voordelen met zich mee. In dit artikel zetten wij de 5 belangrijkste voordelen voor u op een rij.

Waarom zou u voor uw ondernemersplan een financiële begroting maken?

Wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste redenen om financiële begrotingen voor uw ondernemingsplannen op te stellen? Een begroting vergroot niet alleen de slagingskans van uw financieringsaanvraag; een waterdicht financieel plan levert ook een sterke bijdrage aan het succes van uw bedrijf. Hieronder gaan we dieper in op de voordelen van het maken van een begroting en het nut en de noodzaak van een ondernemingsplan, dat goed onderbouwd wordt door financiële begrotingen.

1. Duidelijkheid over de financiële haalbaarheid van uw ondernemingsplan

Begrotingen zijn eenvoudigweg de cijfermatige overzichten van uw toekomstige bedrijfsplannen. Uit de door u opgestelde begroting kan vervolgens worden opgemaakt of uw bedrijfsidee ook financieel haalbaar is. Het ondernemingsplan gaat nog een stap verder; in het financieel plan worden verschillende begrotingen uitgewerkt, zoals de investeringsbegroting, het financieringsplan, de exploitatiebegroting en de liquiditeitsbegroting. Daarmee brengt u de mogelijke risico’s en alle financiële gevolgen zo uitgebreid mogelijk in kaart. Zo heeft u dus meer grip op uw zakelijke financiën. Bovendien geeft het ondernemersplan ook richting aan uw bedrijfsactiviteiten voor de komende jaren.   

2. Grotere slagingskans  van uw financieringsaanvraag

Een cijfermatig onderbouwd ondernemingsplan geeft inzicht in het benodigde startkapitaal en eventuele externe financiering. Zowel de bank als andere investeerders beoordelen uw financieringsaanvraag op basis van het door u aangeboden financiële plan en uw strategische marketingplan.

Om in aanmerking te komen voor financiering of krediet, moet u voldoen aan de steeds hogere eisen die banken en andere financiers stellen aan de financiële onderbouwing van het ondernemingsplan. Met een sterk onderbouwd en realistisch financieel plan geeft u de bank meer zekerheid over de terugverdientijd van de lening en de wijze waarop u alle risico’s minimaliseert. Daarmee vergroot u de slagingskans van uw financieringsaanvraag en het ondernemersplan aanzienlijk.

3. Tijdige bijsturing van uw financiële planning

Bij het opstellen van een begroting legt u de gestelde bedrijfsdoelen vast in cijfers. Na de start van uw nieuwe onderneming kunt u deze financiële planning als hulpmiddel gebruiken, om na te gaan of uw bedrijf nog op de koers ligt. Zo kunt u bijvoorbeeld controleren of de gestelde doelen zijn behaald, door tussentijdse cijfers uit uw bedrijfsadministratie met de begroting te vergelijken.

De liquiditeitsbegroting, dat deel uitmaakt van uw ondernemingsplan, is een nog gedetailleerder hulpmiddel om de bedrijfsresultaten te vergelijken met het overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven per maand. Op basis van deze maandelijkse evaluatie kunt u tijdig de bedrijfsonderdelen waar nodig bijsturen en het financieel plan vervolgens afstemmen op de gewijzigde koers.    

4. Snel inzicht in de noodzaak van tijdelijk extra krediet

De liquiditeitsbegroting behoort tot een van de 5 onderdelen van het financieel plan. In dit gedeelte van het ondernemingsplan wordt een meerjarenplan gemaakt van uw verwachte inkomsten en uitgaven per maand. Op basis van dit liquiditeitsplan kunt u een goede inschatting maken van de periodes waarin u extra liquiditeit nodig zal hebben. Dit geeft u de mogelijkheid om tijdig een kredietverruiming of extra bedrijfsfinanciering aan te vragen. Ook hierbij is het nuttig om periodiek uw bedrijfsresultaten met de liquiditeitsbegroting van uw ondernemingsplan te vergelijken, zodat u snel kunt inspelen op knelpunten op het gebied van:

  • Liquiditeit: is uw bedrijf in staat om op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen te voldoen?
  • Solvabiliteit: heeft u voldoende eigen vermogen om ook op lange termijn uw rente- en aflossingsverplichtingen na te komen?
  • Rentabiliteit: is uw bedrijf winstgevend en wat is de verhouding tussen de winst en het totale ondernemingsvermogen?

5. Weloverwogen berekening van de kostprijs op basis van uw financiële begroting

Bent u van plan om een nieuw product of dienst op de markt te brengen, dan is het belangrijk om de juiste kostprijs te berekenen. Op basis van de kostprijs kunt u vervolgens de verkoopprijs bepalen. De kostprijs wordt berekend door een opsomming te maken van de directe kosten (zoals grondstoffen, materialen, arbeidsuren, etcetera) en de indirecte kosten (zoals huur, energiekosten, administratiekosten, telefoonkosten, reclamekosten, etcetera) per product of dienst. Ligt de verkoopprijs hoger dan de kostprijs, dan is er sprake van winst. Daarbij geldt; hoe lager de kostprijs, des te hoger de winst.

De verschillende begrotingen van het financieel plan vormen de basis voor de kostprijsberekening. Met name de exploitatiebegroting speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de juiste kostprijs. Het ondernemingsplan is daarom ook hét middel bij uitstek om een weloverwogen berekening van uw kostprijs te maken.

Ook een ondernemingsplan met een waterdicht financieel plan?

Wilt u graag persoonlijk advies over het uitwerken van een financieel plan, op basis van uw ondernemingsplannen? Dan staat onze financiële specialist voor u klaar! Credo Ondernemingsplan ondersteunt u graag bij het opstellen van elke financiële begroting voor uw ondernemersplan. Wilt u bijvoorbeeld een eigen hotel beginnen? Zo vergroot u de kans op succes bij uw financieringsaanvraag.

Neem vandaag nog contact met ons op om een vrijblijvende afspraak te maken.