4 valkuilen bij het maken van een ondernemingsplan

Ondernemingsplan maken: pas op voor deze 4 valkuilen - Credo Ondernemingsplan

Het schrijven van een ondernemingsplan is een must voor elke startende ondernemer, die externe financiering wil aanvragen. Het bedrijfsplan is bovendien hét middel om de haalbaarheid van uw bedrijfsidee te toetsen, uw doelen concreet te maken en de koers van uw bedrijf uit te stippelen. Zo biedt een compleet uitgewerkt plan goede houvast bij alle facetten omtrent de opstartfase van uw onderneming.

Het maken van een ondernemingsplan is daarom ook de beste voorbereiding op de start van uw toekomstige bedrijf, ongeacht of u wel of niet financiering nodig heeft.

Bij het schrijven van een ondernemersplan moet u oppassen voor een aantal belangrijke valkuilen. Om u te helpen bij het vermijden van deze risico’s, hebben wij de 4 grootste valkuilen hieronder voor u op een rij gezet.

Valkuil 1: Het ondernemingsplan is onvolledig

Investeerders beoordelen uw financieringsaanvraag op basis van de haalbaarheid én volledigheid van uw ondernemingsplan. Een van de belangrijkste valkuilen is het presenteren van een onvolledig bedrijfsplan aan de bank of andere financiers. Heeft u bijvoorbeeld uw marketingplan niet compleet uitgewerkt of is het financieel plan niet goed onderbouwd, dan wordt de slagingskans van uw financieringsaanvraag aanzienlijk verkleind.

  • Tip van Credo: Overtuig investeerders van de haalbaarheid van uw ondernemingsplan, door alle elementen van het plan zo volledig mogelijk uit te werken. Start bijvoorbeeld eerst met het uitvoeren van een SWOT-analyse, als basis voor het uiteenzetten van een zo compleet mogelijk marketingplan. Heeft u juist moeite met het opstellen van realistische en goed onderbouwde begrotingen, dan is het raadzaam om een financiële adviseur in de hand te nemen.

Valkuil 2: Geen reële inschatting van de benodigde financiering

Een financieel plan dat wordt onderbouwd door onrealistische cijfers en prognoses wordt niet serieus genomen door een investeerder. Wees daarom realistisch bij het opstellen van uw investeringsbegroting en alle overige financiële begrotingen. De valkuil ligt in het opstellen van de begroting zonder rekening te houden met zaken zoals onvoorziene kosten, vertragingen en kostenoverschrijdingen. Een andere valkuil hierbij is een te lage inbreng van het eigen vermogen, geen offertes als onderbouwing en een slechte berekening van zowel de liquiditeit, de solvabiliteitsratio als de rentabiliteit.

  • Tip van Credo: Zorg voor heldere cijfers en maak een realistische inschatting van het benodigde financieringsbedrag. Geef duidelijk in uw bedrijfsplan aan op welke manier de bank/investeerder ook op lange termijn hun investering kunnen terugverdienen. Laat tenslotte alle financiële begrotingen van uw ondernemingsplan controleren door een specialist, voordat u het complete plan gaat pitchen. 

Valkuil 3: Onduidelijk business model

Bij het schrijven van uw ondernemingsplan besteedt u ook uitgebreid aandacht aan het uitwerken van uw bedrijfsmodel. Dit model, in het Engels business model genoemd, geeft investeerders inzicht in uw markpositie voor de komende jaren en duidelijkheid over de wijze waarop het geïnvesteerde bedrag terug zal worden verdiend.

In uw business model beschrijft u concreet de verwachte omzet, verkoopprijs, de kostenstructuur, het verdienmodel, benodigde distributiekanalen, de omvang van uw doelgroep en potentiële klanten. Hier ligt een valkuil op de loer; veel startende ondernemers schenken namelijk te weinig aandacht aan het helder en visueel uitwerken van alle aspecten van het business model. De slagingskans van uw ondernemingsplan wordt daarom ook negatief beïnvloed door een slecht uitgewerkt, onduidelijk of achterhaald bedrijfsmodel.

  • Tip van Credo: Maak gebruik van het Business Model Canvas (BMC) om alle aspecten van uw bedrijfsmodel zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen. Zo kunt u niet alleen al uw ondernemingsplannen met dit model visualiseren, maar ook als leidraad gebruiken voor het schrijven van een zo volledig mogelijk en strategisch sterk ondernemingsplan.   

Valkuil 4: Onvoldoende basiskennis van financiën

Voor het opstellen van uw ondernemingsplan is het essentieel dat u beschikt over de nodige kennis en ervaring op het gebied van financiën, management, organisatie, strategie en marketing. Zo is het voor startende ondernemers met enkel basiskennis van financiën bijzonder moeilijk om zonder ondersteuning een goed financieel onderbouwd bedrijfsplan te presenteren.

De valkuil ligt in het achterwege laten van het inschakelen van de nodige specialisten. Dit heeft uiteraard ook nadelige gevolgen voor de beoordeling van uw financieringsaanvraag. Het is daarom belangrijk om de juiste kennis en expertise in huis te halen, als u slechts beschikt over beperkte basiskennis van een bepaald bedrijfsonderdeel.

  • Tip van Credo: Vraag uzelf af of u daadwerkelijk over voldoende kennis en ervaring beschikt om zelf alle onderdelen van het ondernemingsplan op te stellen. Zo nee, schakel dan de juiste specialisten in, zodat u ook deze onderdelen van het ondernemersplan zo overtuigend mogelijk kan presenteren. Hierdoor vergroot u ook uw kansen op financiering.

Uw kans op financiering vergroten? Laat een bedrijfsplan schrijven

Het schrijven van een bedrijfsplan is zeer waardevol voor uw start-up en tegelijkertijd ook een tijdrovende besteding. Daarom helpt Credo Ondernemingsplan u graag bij het opstellen van alle onderdelen van uw plan. Door onze expertise in te schakelen profiteert u bovendien ook van diepgaande kennis en ervaring op het gebied van financieringsaanvragen.

Wilt u ook uw kans op het verkrijgen van bedrijfsfinanciering vergroten? Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op!