Met welke soort belastingen krijgt u te maken als ondernemer?

belastingen die gelden voor ondernemers

Ondernemers staan natuurlijk graag in de belangstelling van relaties en klanten. Dit betekent over het algemeen dat de zaken goed gaan. Maar ondernemers staan vaak minder graag in de belangstelling van de Belastingdienst. En toch ontkomt u niet aan de Belastingdienst. Onze maatschappij is zo ingericht dat we allemaal belasting betalen en dat we daar allemaal profijt van hebben. Niet iedereen betaalt dezelfde soort belastingen. U als ondernemer moet rekening houden met een aantal belastingen. U dient verplicht aangifte te doen, belasting te betalen en soms krijgt u belastinggeld terug. Maar met welke soort belastingen kunt u te maken krijgen?

1. Inkomstenbelasting

U betaalt belasting over uw belastbaar inkomen als u een eenmanszaak of Vennootschap Onder Firma heeft. Dit zijn uw inkomsten min alle bedrijfskosten verrekend met eventuele aftrekposten en fiscale regelingen. U moet hiervan aangifte doen vóór 1 mei bij de Belastingdienst. U heeft pas een belastbaar inkomen als u met uw onderneming winst maakt. Dit belastbaar inkomen is de basis voor uw inkomstenbelasting. Bij uw aangifte kunt u aftrekposten en fiscale regelingen aftrekken van uw winst. De winst wordt hierdoor lager en daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting. Voorbeelden van deze aftrekposten en fiscale regelingen zijn: de ondernemersaftrek (bestaande uit de zelfstandigenaftrek en eventuele startersaftrek), investeringsaftrek, MKB-winstvrijstelling, algemene heffingskorting en arbeidskorting.

2. Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen, de vennootschappen (B.V. of N.V). Deze bedrijven en organisaties moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. Natuurlijke personen – zoals eenmanszaken – betalen belasting over de winst via de inkomstenbelasting. Bij bedrijven is dit anders. Naamloze vennootschapen, besloten vennootschappen en soms ook stichtingen en verenigingen betalen vennootschapsbelasting. In sommige gevallen is vrijstelling van vennootschapsbelasting mogelijk. Denk daarbij onder andere aan een vereniging of stichting die de inkomsten hoofdzakelijk door de inzet van vrijwilligers verkrijgt of daar waar het streven naar winst van bijkomende betekenis is.

3. Dividendbelasting

Als uw onderneming een N.V. of B.V. is en winst maakt, kunt u een deel van die winst uitkeren aan de aandeelhouders. Dit gebeurt meestal in de vorm van dividend. U betaalt dan dividendbelasting aan de Belastingdienst. Keert uw vennootschap dividend uit aan aandeelhouders? Dan moet u 15% dividendbelasting inhouden over het dividend dat u uitkeert. U moet aangifte doen en betalen binnen één maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld. In een aantal gevallen kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de dividendbelasting.

4. Omzetbelasting (btw)

De afkorting btw betekent ‘belasting toegevoegde waarde‘. Het is een afkorting voor de belasting die u betaalt over de gemaakte omzet. U berekent btw op uw facturen. En andersom, als u facturen betaalt staat daar ook btw op vermeld die u moet betalen. Het standaardtarief voor de btw is 21%. Maar soms is het 6%, 0% of geldt een vrijstelling. De btw die u verschuldigd bent aan de Belastingdienst, betaalt u per maand, kwartaal of jaar. Hoe vaak u precies aangifte moet doen, laat de Belastingdienst u weten. In de meeste gevallen doen ondernemers per kwartaal aangifte voor de btw.

5. Loonbelasting/premie volksverzekering

Als u personeel in dienst heeft betaalt u salaris. Op die salarissen houdt u loonheffing in. Deze loonheffingen bestaan onder meer uit het inhouden van loonbelasting en het afdragen van de premie volksverzekeringen. Volksverzekeringen zijn wettelijk verplichte sociale verzekeringen die uw medewerkers verzekeren tegen de financiële gevolgen van ouderdom, overlijden, bijzondere ziektekosten of het hebben van kinderen.

Zelf doen of uitbesteden

Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om uw administratie, en dus ook uw aangifte zelf te doen. Het is dan wel wenselijk dat u goed op de hoogte bent en blijft van veranderingen. Het (gedeeltelijk) uitbesteden van de administratie en de aangifte lijkt in eerste instantie wellicht kostbaar. Maar de ervaring leert dat een administratiekantoor of boekhouder u juist geld oplevert. Bij het opstarten van een bedrijf kunt u in uw bedrijfsplan diverse scenario’s opnemen waarin u verwachtingen van kosten meeneemt, ook die van belastingen. Als u een bedrijfsplan laat schrijven dan kunt u samen met de expert verschillende financiële scenario’s bekijken en ziet u welke invloed de belastingen hebben op de liquiditeit binnen uw onderneming.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaand artikel?  Of over het (laten) schrijven van een bedrijfsplan? Wij helpen u graag verder in een persoonlijk gesprek. Neem gerust contact met ons op!