Met welke soorten belasting krijgt u te maken als ondernemer?

belastingen die gelden voor ondernemers

Gefeliciteerd! U heeft besloten om voor uzelf te beginnen. Als ondernemer zijn er veel zaken die u moet regelen. Een aantal daarvan zijn erg leuk om te doen, maar andere zaken zijn wat minder geliefd. Toch is het belangrijk om ook deze dingen goed te regelen. Neem bijvoorbeeld de soorten belastingen waar u als ondernemer mee te maken heeft. Dit zijn andere belastingen dan voor iemand in loondienst. Wilt u op goede voet starten met de Belastingdienst? Wij leggen u graag uit met welke soorten belastingen u als ondernemer te maken krijgt.

Inkomstenbelasting

Bent u ZZP’er of heeft u een Vennootschap onder Firma (VOF)? Dan betaalt u sowieso inkomstenbelasting. Dit is de belasting over uw belastbaar inkomen. U heeft pas een belastbaar inkomen op het moment dat u winst maakt. Hoeveel inkomstenbelasting u moet betalen is afhankelijk van een flink aantal factoren. De hoogte van de winst van de onderneming speelt een rol, maar ook de aftrekbare kosten en speciale financiële regelingen beïnvloeden de belasting. Zo kunt u als starter mogelijk gebruik maken van de startersaftrek en is er ook een zelfstandigenaftrek. De aangifte voor de inkomstenbelasting doet u jaarlijks. Lees hier alles over de verschillende rechtsvormen.

Omzetbelasting

De omzetbelasting wordt ook wel BTW aangifte genoemd. BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Op al uw facturen rekent u BTW, die u vervolgens weer moet afstaan aan de Belastingdienst. Als u (zakelijke) facturen betaalt, staat hier ook BTW op. Deze BTW kunt u van de omzetbelasting aftrekken. Het standaardtarief voor BTW is 21%, maar 9%, 0% of een vrijstelling is ook mogelijk. De meeste ondernemers doen elk kwartaal aangifte voor de omzetbelasting, maar in andere gevallen moet dit maandelijks. Kleine ondernemers kunnen via de Kleineondernemersregeling (KOR) volledige vrijstelling aanvragen voor de omzetbelasting.

Vennootschapsbelasting

Is uw bedrijf een vennootschap (B.V. of N.V.)? Dan krijgt u te maken met vennootschapsbelasting. Deze belasting wordt geheven over de winst van ondernemingen. Dit geldt voor Naamloze Vennootschappen, Besloten Vennootschappen en in sommige gevallen ook voor stichtingen en verenigingen. Er zijn bepaalde uitzonderingen mogelijk.

Dividendbelasting

Maakt uw B.V. of N.V. winst en keert u dit gedeeltelijk uit aan de aandeelhouders in de vorm van dividend? Dan krijgt u te maken met dividendbelasting. Over het dividend dat u uitkeert, moet u 15% belasting inhouden. De aangifte over deze belasting én de betaling hiervan moeten binnen één maand na het beschikbaar stellen van het dividend gedaan zijn. Ook bij deze belasting gelden weer uitzonderingen en vrijstellingen.

Loonbelasting

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u loonbelasting betalen. Deze loonheffing houdt u in op de salarissen van uw personeel. Ook de premie volksverzekeringen hoort hierbij. U zorgt ervoor dat alle benodigde loonbelasting wordt ingehouden, waardoor uw medewerkers hun loon netto ontvangen.

Zelf doen of uitbesteden?

Als ondernemer krijgt u dus een flink aantal keren met de Belastingdienst te maken. Het is belangrijk om dit allemaal goed te regelen. U kunt ervoor kiezen om de aangifte van de diverse belastingen zelf te doen, maar het is ook erg verstandig om het uit te besteden. Vooral als er diverse regelingen en uitzonderingen op u van toepassing zijn, kan het geheel anders behoorlijk ingewikkeld worden. Een administratiebureau of boekhouder is dan een slimme investering die u uiteindelijk zelfs geld op kan leveren.

Staat u aan het begin van uw ondernemersreis? Dan is een bedrijfsplan laten maken erg verstandig. In dit plan neemt u diverse financiële scenario’s mee, waarin ook de verplichte belastingen worden opgenomen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw (toekomstige) onderneming? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder in een persoonlijk gesprek.